کتابهای پروفسور منوچهر جمالی
در مورد فرهنگ اصیل ایران

آدرس ايميل پروفسور جمالي
کاشف فرهنگ زن خدائي (سيمرغي) در فرهنگ ايران

mail@jamali.info

براي خريد دي وي دي ها ي بسيار گرانبهاي پرفسور جمالي در مورد فرهنگ ايران، اينجا کليک کنيد
انواع کردیت کارتها از جمله امریکان اکسپرس پذیرفته میشود. تمام پرداختها به اطلاع مستقیم پروفسور جمالی خواهد رسید و تحت نظارت ایشان خواهد بود


ليست کتابهاي آماده براي فروش
Email: info@azarforooz.com

ليست قسمتی از کتابهائي که با تفکر و جستجو ی شبانه روزي استاد ارجمند پروفسور منوچهرجمالی، فیلسوف معاصر، در طی سی سال نوشته شد و با کوشش فراوان برای اين سايت تايپ شده و رايگان در اختيار شما قرار ميدهيم. ما همچنين
پي دي اف هر قسمت از کتابها را نيز در آخر هر قسمت داريم تا حروفهاي فارسي براي همه خوانا باشد. تنها راه رهائي ما .رسيدن به خود انديشي و خود زائي است

کليک
 کتابهاي تايپ شده
شماره
اولین جلد کتاب زال زر
زال ِزر یا زرتشت یا جـنگِ اهـورامزدا
 

اوگست سال 2006: جلد چهارم
مولوي و سايهِ سيمرغ

پژوهشهای جمالی در باره غزلیات مولوی بلخی وبازسازی فرهنگ سیمرغی

 
آزادي، حق انتقاد از اسلام است
1
... مژده به آنانکه
2
نوروز جمشيدي
3
آزادي و همبستگي
4
بوسه اهریمن
5
رستاخيز سيمرغ
6
جشنهای ایران
7
نگاه از لبه پرتگاه
8
بيراهه هاي انديشه
9
از حقيقت بايد گريخت
10
فلسفه : شيوه بريدن از عقيده
11
گستاخي درگسستن
12
نعش ها سنگين هستن
13
اقليت و آزادي
14
ملت تصميم مي گيرد
15
شهر خرد بجاي شهر ايمان
16
مولوی بلخی مطرب معاني
17
انسان اندازه حکومت
18
رندي : حافظ شيرازي
19
مولوي صنم پرست: کتاب تازه، در حال به چاپ رسيدن3 دسامبر 2006
20
نقد کردن آرزو در گيتي: کتاب تازه، در حال به چاپ رسيدن، به زودي اينجا خواهد آمد
21
« مـولـوی وسـایـه هـُمـا ، درغـزلـیـاتـش »« جُستاریکم »د
22
مـولـوی بلخی وســا یــهِ هُــمـا
پـژوهـش درغـزلـیـات مـولـوی
جلد ِ سوّم : مولـوی بـلخی و سـایـه ُهـمـا
جلدیکم : مولوی بلخی، مطرب معانی

جلد دوم: مولوی صنم پرست
سرچشمه اندیشـه های مولوی فرهنگ ِ سیمرغی است
فردوسی توسی و مـولـوی بلخی

23
کتابها، در حال تايپ شدن
*
آتشي که شعله خواهد کشید
**
ايران به آهنگ سيمرغ پا ميکوبد
**
   

 

 

English section
Simorgh Raam (click bezanid)

Professor Jamali

 

کتابهاي پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

سکولاريته و حقوق بشر

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

 

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure