Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

 

،آزادي
حق انتقاد از اسلام است


اول آپریل 1983


منوچهر جمالی

 

 

حاکمیت ملت
از
حاکمیت انسان
سرچشمه میگیرد
و
انسان موقعی حاکمیت دارد که به عقل و تجربه او به عنوان
برترین معیار استناد شود

نه
آنکه به قرآن یا به آثار مارکس و لنین
استناد شود

هر استنادی به قرآن یا آثار مارکس و لنین یا ....، به عنوان برترین معیار، سلب حاکمیت از انسان و طبعاً از ملت یا طبقه کارگر است

 

 


آزادی، حق انتقاد از اسلام است
آزادی، حق انتقاد از کاپیتالیزم است
آزادی، حق انتقاد از مارکسیسم است
آزادی، حق انتقاد از دموکراسی یا هر گونه حکومتی است

و آزادی ، حق انتقاد از هر قدرت و مرجعی است که خود را عینیت با اسلام یا مارکسیسم یا آزادی یا ملت گرائی یا با سوسیالیسم یا با هر حقیقتی میدهد. ه

 


پیش گفتار


ما در درازای این دویست سال تاریخ خود پی در پی نهضت های مختلف دینی و مذهبی(1-شیخی 2- بابی 3- بهائی 4- کسروی 5- نهضت احیاء شیعه در طیفش با طالقانی و بازرگان و شریعتی و مطهری و بنی صدر و مجاهدین خلق و خمینی) داشته ایم که هیچکدام چاره گر دردهای ما نبودند، در حالی که نیاز بنیادی به یک جنبش تفکر فلسفی بود. ه
بدون نهضتی که استوار بر اندیشیدن فلسفی خود جوش در جامعه باشد، جنبش سیاسی و اجتمائی و فرهنگی به سوی آزادی و داد، همیشه به شکست خواهد انجامید. ه
جنبشهای دموکراسی کثرتمند، و جنبش های اصیل سوسیالیسم فقط بر "اندیشیدن خلاق فلسفی" امکان دارند، نه با پیروی از یک دستگاه وارداتی فلسفی دربسته، یا ایمان به یک دین و مذهب و ایدئولوژی، رسالت فلسفی من از روزی که پا به میدان مطبوعات ایرانی خارج از میهن گذاردم همین انگیختن به "تفکر خلاق فلسفی" بود. ه
تحقق آزادی و داد که از تغییرات اجتماعی جدا نا پذیرند، فقط با خلاقیت فکری و فلسفی ممکن است. با خلاقیت مداوم است که میتوان با تغییرات سیاسی و اجتمائی و اقتصادی روبرو شد. ه
پا بندی خالص به هر دستگاه فلسفی یا عقیدتی و یا علمی، نفی خلاقیت و طبعاً نفی آزادیست. ه
ما باید گام به گام به آفرینش تئوریهای اجتمائی – سیاسی – حکومتی – اقتصادی بر اساس تفکر آفریننده فلسفی خود بپردازیم تا جنبش دموکراسی میان ما پیروز گردد. فجر تفکرات فلسفی من در مطبوعات ایرانی با مقالاتی که در این کتاب گرد آوری شده اند آغاز گردید. محور مقالات، بر خورد با افکار یکی از علمای اسلام بود، و چون همه مقالاتی را که در مقابله با افکار اومینوشتم در نشریه ایران و جهان ( از اوسط 1981 تا اواسط 1983) چاپ نمیشد، و بخشی بزرگ از آن در نشریه پیام در لندن درج میگردید، در این مجموعه یک جا با هم در اختیار خوانندگان قرار میدهم. ه
هدف این مقالات تنها بر خورد انتقادی با اسلام نبود بلکه فراهم آوردن زمینه برای اندیشیدن آزاد و آفریننده بود که همیشه ارزش خود را حفظ میکند. این افکار، انعکاس بسیار شدید و بار آور و بیدار کننده ای پس از انقلاب اخیر ایران داشت و دارد، و کسانی را به استقلال فکری خودشان بر انگیخته است و بر خواهد انگیخت. ه
همه مقالات همانطور که در آن نوشته و منتشر شده است، بدون تغییر و تصحیح از نو چاپ میگردند تا به آسانی بتوان تحولات فکری مرا نیز دنبال کرد. کسیکه علاقه دارد به تفکرات فلسفی من در کتابهای بعدیم بپردازد بهتر است با این کتاب شروع کند. ه

منوچهر جمالی
دوازده ژوئن 1988

اين کتاب با موافقت پرفسور جمالي براي سايت اينترنت خمام صفحه به صفحه تايپ شد . تايپ اين کتاب يک ماه طول کشيد و به تاريخ 4 ژوئن 2004 به پايان رسيد. هيچ در آمدي از اين بابت نه شامل نويسنده شد و نه شامل وب ماستر اين سايت بلکه ما بسيار هزينه نموديم

براي خواندن بر روي موضوع يا فهرست مطالب کليک بزنيد

صفحه
فهرست مطالب
5
1
11
2
19
3
38
4
61
5
81
6
103
7
109
8
123
9
139
10
153
11
167
12
183
13
191
14
204
15
212
16
231
17
243
18
266
19
279
20
299
21
307
22
321
23
331
24
342
25


براي خواندن بر روي موضوع يا فهرست مطالب کليک بزنيد

از مدير يکي از مجلات به پرفسور جمالي
کاری که شما در مورد شاهنامه ی فردوسی آغاز کرده اید و با شیوه ای بسیار علمی و منطقی و کوششی خستگی نا پذیر که در ذات شماست، آنرا دنبال می کنید، خدمتی است بسیار پر ارزش که ماندنی خواهد بود و راه گشای جوانان صاحب فظیلت خواهد شد
افسوس که در زمان و زمانه ء ما این تلاشهای گرانبها، هنوز همچنان زحمت بی سپاسی است، ولی رفیق راه نیندیشد از نشیب و فراز و آنکه عاشقی صادق است، به سودای سپاس چنین رنجهائی بر خود هموار نمیکند

 

Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

مقالات پروفسور جمالي

صد پوند جايزه براي بهترين مقاله

کتابهاي پروفسور جمالي

مختصري از آنچه که از پروفسور ياد گرفتم

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است برايمان ايميل بدهيد. تشويق شما بيخوابي ما را از ياد ميبردhome l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure