داش آکل از صادق هدایت
صادق هدایت مردانگی و جوانمردی ایرانی را در چهره داش آکل به ترسیم میکشد. این کم چیزی نیست، اینها را نباید کم اهمیت جلوه داد و به مسخره گرفت. صادق هدایت در این داستان نشان میدهد که ایرانی تا پای جان بر روی آرمانش میماند. این هم لینک برای دانلود این داستان، فقط 8 صفحه است
براي دانلود پي دي اف اينجا کليک کني

کاروان اسلام نوشته صادق هدايت
براي دانلود پي دي اف اينجا کليک کنيد

پاسخ صادق هدايت به سيد حسن تقي زاده: پرويز ناتل خانلري اين پاسخ را به چاپ ميرسانيد
در ايراني بودن و ايران دوستي صادق هدايت انسان شگفتزده ميشود
براي دانلود اين پاسخ صادق هدايت اينجا کليک کنيد

 

English section
Simorgh Raam (click bezanid)

Professor Jamali

 

کتابهاي پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

سکولاريته و حقوق بشر

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

 

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure