Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi


نو انديشي
شناخت فرهنگ ایران از نو: نو اندیشی: در فرهنگ ایران گوهر پیدایش شادی است
ما فرهنگ ایران را باید از نو بشناسیم و از دید رستاخیزی یعنی با نیازهای دیگر به این فرهنگ مراجعه کنیم
پیشرفت و انقلاب ایران ، آنست که ایرانی ، خودش بشود .ملت موقعی مستقل میشود، که بتواند به خود، شکل بدهد ، و این ازنو، به خود، شکل دادن ، «فرهنگ» است . فرهنگ ، هنر ازنو آفریدن خود ، یا به سخنی دیگر، هنر از نو به خود شکل دادن است . فرهنگ ، نیروی آفریننده خود، ازنو است

فرهنگ ایران فرهنگ جهانی بوده و به هیچ و جه ناسیونالیست نبوده و حد و مرز نداشت بر خلاف آنچه که بعضی از روشنفکرها تصور میکنند. فرهنگ ایران در عربستان نیز نفوذ کرده بود و حتی تمام خانوده محمد روزگاری مجوس بودند
ترجمه الله به خدا کاملا اشتباه است. چون

در فرهنگ ایران کلمه خد از خوآ داتها است. خوآ در فرهنگ ایران همان چیزی است که ما امروز به آن میگوئیم خایه یا تخم خوآ داتها یعنی تخم خودزا یعنی تخمی که خودش خودش را میگسترد خودش را می افشاند خودش را امتداد میدهد. این بر ضد مفهوم الله است. الله مخلوق خود را خارج از خود خلق میکند. این خدایان ایران هستند خدایان ایران تخم هستند که میگسترند و جهان میشوند یعنی همگوهر میشوند با من و شما و جانوران و گیاهان و تمام چیزهای دنیا. این جمله اینکه ما میگوئیم فلان چیز تخمی است و معنی بد دارد، برای فرهنگ زدائی ایرانیان درست شده است


و ترجمه عقل در فرهنگ ایران بجای خرد کاملا اشتباه است. چون خرد در فرهنگ ایران با عقل یک دنیا فاصله دارد. خرد فکر کردن با تمام وجود است


و فرق بین خلقت و آفرینش نیز مهم است. خلقت عملی امری است. الله با قدرت مخلوق خود را خلق میکند. این فرق دارد با آفرینش. آفریدن از کلمه آفریت می آید. کلمه آفریت همین کلمه ای است که ما امروز میگوئیم افریته. که زشت کردن زن و زن خدا بوده. آفریتی یعنی زن و این به زائیدن برمیگردد
در تفکر ایرانی جهان زایش پیدایش گسترش خداست در گیتی. این خدا است که گیتی میشود و در هر چیزی خداست. خدا در تفکر ایرانی مالک نیست خدا جوانمرد است خودش را می افشاند و ایثار میکند تا بیافریند

 

Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

مقالات پروفسور جمالي

صد پوند جايزه براي بهترين مقاله

کتابهاي پروفسور جمالي

مختصري از آنچه که از پروفسور ياد گرفتم

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است برايمان ايميل بدهيد. تشويق شما بيخوابي ما را از ياد ميبرد


 

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure

Jamali_speech/1_to_10/jamali_01_noo_andishi.mp3