Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

تصوير انسان در فرهنگ ايران، قسمت دوم
در فرهنگ ايران به انسان مشيه ميگفتند که لغت مشت ومشد از همين است. يعني پُر، لبريز، سرشار. انسان پُر است لبريز است سرشار است. ماشيه در تورات تبديل به مسيح شده است. اين است که ميگوئيم انسان مسيح است. يعني پُر است و اصالت دارد

تصوير انسان در فرهنگ ايران، قسمت اول
تصوير فرهنگ ايران از انسان بزرگترين تصويري است که انسان از بشريت بوجود آوره است. اين تصوير بايد بنياد قانون اساسي ايران باشد

ما حکومت بر پایه خرد کاربند انسانی میخواهیم که بنیاد فرهنگ ایران است
آخوند حداقل یک کتاب "قرآن" را در عمرشان درست ميخواند. روشنفکران ما حتی یک کتاب فلسفی را دقیق بررسی نکردند. روشنفکران باید متفکر شوند (خود اندیش شوند) نه اینکه ترجمه افکار باختران را به مردم بچپانند که بر دل هیچ ایرانی نمی نشیند و ننشسته است و نخواهد نشست. پروفسور جمالی، فلسفه فرهنگ اصیل و بنمایه ایران و ایرانی را همچون زُمُرٌد در جلوی چشم ما درخشان میکند. از فلسفه فرهنگی اين فيلسوف و فردوسی زمان بهره ببریم و جامعه و حکومت خود را بر پایه خرد کاربند (خرد تجربی) و مردمی بسازیم نه بر پایه ایمان. منوچهر جمالی 75 سال دارد و شاگرد فیلسوفهاي بزرگ آلمانی چون ثئودر آدرنو و ماکس هوکيمر بود که فلسفه بزرگ فرانفورت را نوشتند
German Thinkers, Theodor Adorno (1903-1969) & Max Horkheimer (1895-1973)

در فرهنگ ايران جان مقدس است. نه اينکه فقط آخوند نميتواند فتواي قتل يا جهاد بدهد، بلکه حتي خدا نميتواند فرمان قتل بدهد چون در فرهنگ ايران انسان گوهري از خداست

فرهنگ ایران خواب و خيال نیست. اینها اصالتهای ایرانیان هستند که از 1800 سال پیش بدست موبدان زرتشت و بعد از چندی با حمله اعراب به فرهنگ زدائی ایران پرداختند. این فرهنگ از بین نرفت. این فرهنگ در روح و روان هر ایرانی هنوز زنده است. مفاهیمی ژرفی چون خرد، جام جم، خوشه پروین، شاه پریان، پري، پري زاده، رام، زهره، سیمرغ، شهر خٌرم، جهان آرائي، کشور آرائي را شنیدیم ولی درک آنها برای ما بخاطر همین فرهنگ زدائی مشکل است. همچنین درک فیلسوفها و شعرائی .چون مولوی، فردوسی، .خيام، حافظ، اطار، زرتشت و .... برای ما بخاطر همین فرهنگ زدائی بسيار مشکل شده است
پروفسور جمالی با تلاشهای فراوان و با انتشار بیش از90 کتاب و صدها مقاله و ده ها سخنرانی بسيار پر بار، فرهنگ ایران را همچون آینه در جلوی چشم ما میگذارد. ما در اینجا تا آنجائی که در توان ماست مطالب بسیار گرانبهای این پرفسور بزرگ را در این .سایت وارد میکنیم

تا روند فکري ما به سمت خرد گرائي به حرکت نيفتد و با فرهنگ اصيل خود آشنا نشويم و هويت خود را نيابيم و ندانيم که کي هستيم و از غرب و عرب دريوزگي و گدائي کنيم کارهاي ما هميشه گير خواهد داشت و هميشه با هم در ستيز خواهيم بود. جوانان از فرهنگ ژرف ايراني بايد انرژي بگيرند و دوستان و رفيقان را از اين فرهنگ عظيم مطلع سازند تا اميد دوباره به جامعه باز گردد. اين آخوندها اميد را از جوانان ما گرفتند

از دوستان ميخواهيم که مطالب گرانبهاي درج شده در اين سايت را جدي گرفته و براي يادگيري فرهنگ اصيل ايران مطالب اين سايت را با تمرکز بخوانند. در صورت مشکل بودن تفهيم مطالب، اول به سخنرانيها چندين بار گوش فرا دهيد. تا با لغتهاي .اصيل از ياد رفته آشنا شويد. قرنها است که بنگاهاي قدرت طلبي و آخوندي بر سر فرهنگ و ارزشهاي والاي ايراني کوفتند بر ماست که در اين عصر ساتلايت و اينترت اين ارزشها را در جلوي مردم بگذاريم تا با هويت و ارزشهاي خود آشنا شوند تا دوباره اميد و خرد انديشي بر روان ايرانيان باز گردد. اين آخوندها اميد را از ما گرفتند. پرفسور منوچهر جمالي را در اين راه تنها نگذاريم. ايراني باشيم تا با هم باشيم

Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

مقالات پروفسور جمالي

صد پوند جايزه براي بهترين مقاله

کتابهاي پروفسور جمالي

مختصري از آنچه که از پروفسور ياد گرفتم

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است برايمان ايميل بدهيد. تشويق شما بيخوابي ما را از ياد ميبرد



home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure