Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

اقليتها در برابر سؤالات بينش اسلامى
ترک اعتراض آميز آزمون دانشگاه آزاد از سوی دواطلبان اقليت های دينی
Mon 20/12/04 | 0:32

روزنامه ايران:شنيده ايم در آزمون ورودى كارشناسى ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامى كه روز جمعه برگزار شد، اغلب داوطلبان اقليت دينى شركت كننده پيش از ساير شركت كنندگان، جلسه آزمون را ترك كرده اند. براى آنان سؤالات دينى جداگانه اى طراحى نشده بود و به همين دليل مى بايست به سؤالات بينش اسلامى پاسخ مى دادند. اين موضوع در برگه راهنماى اين آزمون نيز كه همان روز در اختيار شركت كنندگان قرار گرفته بود، قيد شده بود. در اين برگه در ذيل عنوان يادآورى مهم در دومين مورد آمده است: «براى داوطلبان اقليت دينى شركت كننده در آزمون كارشناسى ناپيوسته سؤالات دينى جداگانه داده نمى شود و اينگونه داوطلبان بايد به سؤالات بينش اسلامى پاسخ دهند.»

 

 

Simorgh Raam (click bezanid)

جشنهاي ايران

 

Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

کتابهاي پروفسور جمالي

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است برايمان ايميل بدهيد. تشويق شما بيخوابي ما را از ياد ميبردhome l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure