Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

آدرس ايميل پروفسور جمالي؛ کاشف فرهنگ زن خدائي (سيمرغي) در فرهنگ ايران
mail@jamali.info

برای خرید "دی وی دی ها" و کتابهای پروفسور منوچهر جمالی به ما ايميل کنيد یا تلفنی تماس بگیرید
Email: dvd@parseng.com
0044 - 20 - 8597 88 00 : تلفن
0044 - 20 - 8599 00 99: فکس

حق انتشار اين "دی وی دیها" براي سايت خمام محفوظ است
Copy right www.khomam.com. All rights reserved

قيمت هر دي وي دي 25 دلار و يک سري پنج تائي همراه با دوکتاب 120 دلار
تمام نوع کردیت کارتها از جمله امریکان اکسپرس پذیرفته میشود. تمام پرداختها به اطلاع مستقیم پروفسور جمالی خواهد رسید و تحت نظارت ایشان خواهد بود
We accept all major credit cards, including American Express

Sample picture of the DVDs on sale
تصوري از دي وي دي ها براي فروش

قيمت هر دي وي دي بيست پوند انگليسي و يا 35 دلار ميباشد و يا باخريد سري پنج تائي يکي مجاني خواهد بود

اين پنج دي وي دي در جدول پائين آماده براي فروش است

موضوع سخنراني
DVD شماره
قسمت اول: انسان مستقل و جامعه مستقل چگونه بوجود می آید
قسمت دوم: نقش سیمرغ و زال در فرهنگ ایران

1

 

قسمت یک: چرا مني کردن زشت و بد ساخته شد؟ چون منی کردن، اندیشیدن آزاد و مستقل بود
قسمت دوم: (فرق بین واقعیت و حقيقت ) خرافه واقعيت پرستي بزرگترین خرافه امروزی ما اینهمانی دادن واقعیت با حقیقت است. مسئله قداست جان و خرد، و دفاع از جان و خرد در برابر آزارندگان جان و خرد

2
قسمت اول : حکومت بر پايه خرد
ما حکومت را بر پايه خرد کاربند ايراني ميخواهيم. يا به اصطلاح ديگر بر پايه گيتي خرد. گيتي خرد يک مفهوم باستاني است
قسمت دوم: چشم خوشيد گونه به جاي کتاب مقدس
فرهنگ ايران ميگويد ما احتياج به چشم خورشيد گونه داريم نه به کتاب مقدس. هفت خوان رستم، هفت خوان آزمايش است که در پايان انسانها چشم خورشيد گونه پيدا ميکنند. مسئله کتاب مقدس وجود ندارد که اصل همه نورها است
3
تصوير انسان در فرهنگ ايران، قسمت اول
.تصوير فرهنگ ايران از انسان بزرگترين تصويري است که انسان از بشريت بوجود آورده است اين تصوير بايد بنياد قانون اساسي ايران باشد
4
تصوير انسان در فرهنگ ايران، قسمت دوم
در فرهنگ ايران به انسان مشي يا ماشيه ميگفتند که لغت مشت از همين است. يعني پُر، لبريز، سرشار. انسان پُر است لبريز است سرشار است. ماشيه در تورات تبديل به مسيح شده است. اين است که ميگوئيم انسان مسيح است. يعني پُر است و اصالت دارد
5

کتابهاي جمالي آماده براي توضيح با اين دي وي دي ها که دوتا از هرکدام مجاني خواهد بود وقتيکه شما يک سري دي وي دي پنج تائي خريداري نمائيد

چرا ما اين دي وي دي ها را به فروش ميرسانيم؟

ما انتظار داریم با فروش این دی وی دیها قدرت درک جامعه ايرانيها را در خود انديشي و خودشناسي و اصالت يابي بالا ببريم و همچنين بدين طريق پرفسور جمالی را در راه نوشتن و تحقیقاتش همیاری کنیم و این سایت را نیز با .کمک هر روز ایشان پر محتواتر و پر بار تر کنيم

آشنائی با فرهنگ بسیار غنی ایرانیان بر روی یک سری " دی وی دی" هائی بسیار پر محتوا و بسیار بی نظیر
تا کنون چنین کار ریشه ای و بنمایه ای نشده بود. این "دی وی دی" ها خرد اندیشی و خود اندیشی را دوباره بعد از هزاران سال در ما زنده میکند و می انگیزد

هم میهنان ارجمند. این "دی وی دی" ها میتواند تمام آن خواسته های ما را بر آورده کند و ایرانیها را به طرف خود انديشي و اصالت و هويت يابي به حرکت در بیاورد. ما فرد به فرد احتیاج داریم که فرهنگ ایران را که مظهر طرب شادی و تفکر و خود اندیشی است فرا بگیریم تجربه 5 هزار سال ایرانی با فرهنگ سیمرغی در این دی وی دی ها نهفته است. فرهنگ سیمرغي یک فرهنگ به تمام معنی مردمی در این سلسله دی وی دی ها از شماره یک تا 20 الی 50 تعریف وبررسی میشود و اصالت انسانی در فرهنگ سیمرغی در این دی وی دی ها در زیر زبین گرفته میشود

اصالت انسان در فرهنگ ايران به تمام معنی انسانی است و در تاريخ بشريت بي نظير. درک اين فرهنگ مو از تن هر ايراني راست میکند. مثلاً در فرهنگ ايران تقدس و نقطهَ پرستش الله ، يهوه يا اهورا مزدا نيست بلکه اين انسان است که بايد تقد يس و پرستش شود و اين انسان است که بايد بهشت خود را همچون جمشيد خودش بسازد. اينها شالوده هائي هستند که ما ميتوانيم دنياي مدرن امروزي خود را بر آن استوار کنيم. ما احتياج به گدائي از فرهنگ غرب يا عرب نداريم. فرهنگ ايران ميگويد که خداوند در وجود تک به تک ماست و وقتي با هم تفکر و انديشه ميکنيم و تفاهم ميکنيم مظهر خدائي ايجاد ميکنيم. اين است که مولوي ميگويد که براي نيايش کردن رفتن به حج احتياج نيست بلکه به خود رسيدن و به مردم رسيدن نيايش بسيار بزرگي است. توجه بفرمائيد به اين چند بيت مولوي

ای قوم به حج رفته ، کجائید کجائید .... معشوق همین جاست ، بیائید بیائید
در میان هرانسانی ، این سیمرغ و بهرام ، بُن اوهستند .
گرصورت بیصورت معشوق ببینید …… هم خواجه و هم خانه وهم کعبه شمائید
ده بار ازآن راه بدان خانه برفتید ........ یک بارازین خانه برین بام برآئید

فرهنگ ایران یک رویا نیست. این فرهنگ شگفت انگیز سیمرغی به انسان راستگوئی می آموزد، مردانگی می آموزد، اصالت می آموزد (اصالت خدائی)، خود اندیشی می آموزد، مهربانی می آموزد، حتی سیمرغ دشمنان خود را زیر بالهای مهربانش محفوظ میدارد. هیچ فرهنگی تا کنون به گرد این فرهنگ سیمرغی نرسیده است

توجه بفرمائید به آن زن برهنه که رام است در حال رقص و طرب، سیمرغ با دستان خود به چه زیبائی از آن زن حفاظت میکند و آن زن انگور را که نماد شراب است به سیمرغ میدهد. فرهنگ سیمرغی یک فرهنگ بسیار حیرت انگیزیست. این برای هر ایرانی باور نکردنی است

این موبدان زرتشت بودند که اول با این سیمرغ جنگیدند. چون این موبدان دنبال قدرت بودند. شما ببینید که با این فلسفه سیمرغی که به انسان حتی اصالت خدائی میدهد چگونه کسی میتواند بر آن مردم زور بگوید؟

شما اول باید اصالتها را از مردم بگیرید و آنها را بنده و عبد بکنید و بعد بر آنها حکومت کنید. سیمرغ درست بر علیه همین عقاید سلطه گری بر مردم بود. بعداً اسلامیها با این فرهنگ جنگیدند و با آوردن کلمه ابکیس که همین سیمرغ است و با آوردن کلمه شیطان که همین خدای شادی، رام، است جنگیدند

این ادیان سامی با آوردن اسم شیطان به جنگ این خدای شادی ما رفتند. کار به اینجا ختم نمی شود. حالا منتظرند در موقع ظهور امام زمان باز هم به جنگ این سیمرغ بروند که اسمش را گذاشتند خر دجال. ببینید که چه توهینی به این فرهنک بزگ ما میکنند و ما هم بیخبر. خدای ما خر شده است!!! ه

هم میهنان عزیز شما میدانید که اسم ابراهیم یا آبراهام که در غرب گفته میشود از کجا می آید؟ این اسم در واقع آوارام بوده است که ترکیب آوا و رام است. یعنی آوای رام . یعنی موسیقی رام. این یعنی رقص و طرب این رام که در این تصویر میبینید

هم میهنان عزیز آیا میدانید که پدر موسی اسمش چی بود؟ اسمش آمارام بود. یعنی مادر رام!! . آره مادر این رام که در تصویر میرقصد. مادر این رام خود سیمرغ است. در واقع آما رام یعنی سیمرغ. یعنی پدر موسی اسمش سیمرغ بود

چرا اینها برای ما مخفی گذاشته شد؟
بخاطر اینکه
آخوندهای هر مذهبی همیشه میکوشند که نشان دهند که دین خودشان از جائی دیگر سرچشمه نگرفته است و همش وحی مُنزله بوده است. بنابر این سعی میکنند که این واژه ها را از اصلشان پاره کنند

در این جامعه مرد سالاری اسلامی ایران چرا به خورشید ما میگوئیم خورشید خانم؟. این واژه خورشید خانم از همین فرهنگ سیمرغی می آید. چون ایرانیها در فرهنگ سیمرغی اعتقاد به زایش داشتند و هر پدیده را از پدیده دیگر میدانستند. و به زن که مظهر زایش بود با خدا یکی میدانستند و چون همه پدیده از خورشید بوند. میگوفتند که همه زاده خورشید هستند و به خوشید میگوفتند خورشید خانم

تمام اینها برداشت از کتابها و تفکرات استاد بزرگ پرفسور جمالی است که امیدوارم مطالب را درست ادا کرده باشم. اینها فقط قطره ای از دریا است

ایرانیان ارجمند خواهش میکنم مواظب این سیمرغ باشید چون این سیمرغ است که میتواند همه ایرانیها را نجات بدهد. این سیمرغ میتواند نه تنها ایران را بلکه جهان را زیر این بالهای مهربانش به امنیت ایدآل برساند. آیا زمان آن نرسیده که پر سیمرغ را از جیب خود بیرون بکشیم و آتش بزنیم و از سیمرغ امداد بخواهیم؟
موفق باشید

 

Simorgh Raam (click bezanid)

جشنهاي ايران

 

Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

مقالات پروفسور جمالي در باره فرهنگ ايران

صد پوند جايزه براي بهترين مقاله

کتابهاي پروفسور جمالي

مختصري از آنچه که از پروفسور ياد گرفتم

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است برايمان ايميل بدهيد. تشويق شما بيخوابي ما را از ياد ميبردhome l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure