Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi


آهنگ سيمرغ از سيد محمد حسيني
همين آهنگ با کيفيت بهتر، بايد سرعت اينترنت شما خوب باشد
اينجا کليک کنيد

عقلُ دلُ ساز کنیم ..................از اول آغاز کنیم
بشیم مثال سیمرغ................پرهامونو باز کنیم
به شهر عشاق بریم...............یکی کنیم دلا رو
زمستونو دک کنیم..................زنده کنیم بهارو
سیمرغ عطار بشیم............باهم دیگه یار بشیم
بریم به اول عشق.................حبیبو بیمار بشیم
به خاطررسیدن...................باید هم آغاز بشیم
تا مقصد نهایی..................هم دلو هم راز بشیم
تو سبقت زندگی.............هر چند با هم میجنگیم
اما رفیق راهیم.................در انتها یک رنگی
م

عکس نقش شده سيمرغ بر روي بشقاب که در موزه پيترزبرگ روسيه نگهداري ميشود. اين بشقاب بيش از يک هزار و پانصد سال عمر دارد. اينها فرهنگ ايران است و حيف است که ما اينها را ندانيم
براي ديدن بشقاب اينجا کليک کنيد


يک سخنراني بسيار جالب و شنيدني در مورد سيمرغ از فيلسوف توانا پروفسور منوچهر جمالي
اينجاکليک کنيد

يک سخنراني ديگر بسيار جالب و شنيدني در مورد سيمرغ از فيلسوف توانا پروفسور منوچهر جمالي
اينجاکليک کني

چند نکات در مورد سیمرغ
میدانید که محمد در جوانی خودش مجوس بود و آئین سیمرغی در بسیاری از عربها رواج بود. و عربها به این زن لخت در همین عکس سیمرغ ، زهره میگفتند. این زهره همین رام است ولی به زبان عربی. میدانید که عربها هنوز ما را مسلمان خطاب نمیکنند و به ما مجوس میگویند یعنی سیمرغی

اسم اسلام از لغت سلم طور می آید که این لغتها نیز از سئنا گرفته شده است که معنی سه تا نی است . چون سلم یعنی کسی که گزند نزند و نگذارد دیگران نیز گزند زنند اینها یعنی سیمرغ. این را میخواهم برسانم که کلمه اسلام از خود اسم سیمرغ برداشته شده است. در عربستان به همین سیمرغ سلمه نیز میگفتند

شاید تعجب کنید. فرهنگ چین فرهنگ سیمرغی است. اصلاً ما چین میگوئیم. عربها به چین سین میگویند. خود چینیها کشورشان را سین ختاب میکنند. سین یعنی سئنا، و سئنا یعنی سه تا نی یعنی خود سیمرغ
مثلاً چینیها جشن یاس دارند که خیلی برایشان اهمیت دارد و مقدس است که یاس همین سیمرغ است. چینیها نقش سیمرغ را به شیوه خودشان دارند. سال نو چینیها همش از همین سیمرغ است

این اژدها را که چینیها چند نفری به حرکت در می آورند درست خود همین سیمرغ است. البته این اژدها در اینجا معنی مثبت دارد و خود سیمرغ است. و شکل سر خانه ها در چین که حالت کمان یا نیمدایره دارد گرفته شده از بالهای سیمرغ است
و شاید باز هم تعجب کنید که در کشور اوکراین تا قرن شش میلادی فرهنگ سیمرغی حتی رایج بود

وقتی ما زهدان میشنویم اولین چیزی که به فکر ما بر میخورد سکس است. اصلا در فرهنگ ایران چنین نمی اندیشیدند. در فرهنگ ایران دین معنی زهدان داشت و به معنی مادینگی بود. در واقع دین اصل مادینگی بود. و در فرهنگ ایران مرد نیز زهدان داشت. یعنی هرکسی اصل آفرینندگی را داشت. این در اصل معنی دین بوده

چون در فرهنگ زایشی همه چیز را به شکل نرینگی و مادینگی میدیدند. سیمرغ هم نر بود و هم ماده. این بستگی به موقعیتش داشت. مثلاً آب هم نرینه بود و هم مادینه: آب زمانی که در حرکت بود مثل آب رودخانه نرینه بود و زمانی که ساکن میشد مادینه میشد. باران مثلاً نرینه بود

این استنباط از این بود که چون آب در ایستائی باعث پرورش انوع ماهی ها و حشرات میشود که در داخلش تخم میکنند و زائیده میشوند. حالا یک موجود که هم نرینه بود و هم مادینه خواجه میخواندند. این است که لغت خواجه مقام وآلائی داشت مثل خواجه حافظ شیرازی
هنری یا فکر جدیدی که از کسی بیرون می آمد میگوفتند که زائیده است

در فرهنگ ایران اصلاً معتقد بودند که انسان بدون زهدان بی دین است این یعنی بی سیمرغ است. چون سیمرغ بن انسان بود و همیشه انسان را به حرکت و بینش در می آورد. شما اگر به یک آموزه می ماندی مثل مسلمان بودن و یا زرتشتی بودن به شما بی دین میگفتند یعنی بدون زهدان یعنی بدون سیمرغ. در واقع در ماندن در اعتقادها و خود را تغییر ندادن بی دینی بود ببینید دین آلان درست معنی متضاد خود را پیدا کرد
یعنی آنچیزی را که ما امروزه به آن دین مینامیم درست معنی بی دینی را داشت

معنی دنیا در عربی همان دئنا است یعنی شادی و سرمستی و دیوانگی از خوشحالی که از خدای زیبائی است که خدای زیبائی همین سیمرغ است

دوستان ما آرمان ميخواهيم که همين فرهنگ ايران است. فقط در اين آرمان است که ما ميتوانيم با هم باشيم و در باهم بودن کوه آتشفشان خواهيم بود که اين خاکسترهاي روي خود را با يک ضربه ميتوانيم کنار بزنيم

Simorgh Raam (click bezanid)
مقاله هاي جديد: اينجا کليک کنيد

Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

کتابهاي پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

سکولاريته
حقوق بشر

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريانت و تشويق شما ما را دلگرم ميکند


 

 

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure