Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

اندیشنده: فرشید پژاوند
موضوع
تاریخ: ‏پنجشنبه‏، 2005‏/09‏/08
fpajavand@yahoo.com


یک نفر را پیدا کنید
دنبالش راه بیافتم.
می خواهم آزادی را مزه کنم.


غذای زندان
خوشمزه هم اگر باشد
مزه قفس می دهد.


کاغذ آرزویم
به تخته سرنوشت
میخ شده است
تخته را سوزاندم
تا آرزویم آزاد شود
میخ در گلوی خاکسترم
گیر کرد


باد روده نیز صاحب دارد
میتوان تنفر خود را از آن نشان داد
اما برای تنفر از صاحب آن
نیازمند دلیل هستیم.


در گورستان
دنبال دوستانی هستم
که با آنها درد و دل کنمنمی توان هندوانه ای را
که شیرین نیست
دوباره کاشت
تا شیرین تر شود،
اما میوه فروش را
میتوان واداشت
تا به ما شکر رایگان بدهد .

زمین لرزه
مادری دلسوز است
که با تکان دادن گهواره زمین
می خواهد ما را بخواباند
تا آرام گردیم.
گاه گهواره ی فرسوده مان ،
خراب می شود و فرو میریزد
و ما دیگر از خواب بلند نمی شویم.


من سه مشکل دارم:
یکی آنکه
مشکل هایم را نمی بینم
دوم آنکه
دیگران هم از دیدن مشکل هایم عاجزند.
سوم آنکه
نمی خواهم مشکل هایم را حل کنم .


زنبورها و مارها
هیچ اختلاف سلیقه ای با یکدیگر ندارند
در صورتی که زهرها و عسلها
در دو نقطه مقابل هم قرار میگیرند.


دریغا که سواد بی وزن است
وگرنه من در زمین فرو می رفتم
و تو ساده تر پرواز می کردی.


واژه ای را که نمی فهمم
پیش از نوشیدن
مزه می کنم
تا معنی تازه آن را
تشخیص دهم.


چین و چروکهای کف دستم
نقشه گنج بزرگی را نشان میدهد.
هر بار که دستم را می شویم
نقشه را پاک می کنم
اما مراقبم
تا جای گنجها جا به جا نگردد.
هر بار به کسی دست می دهم
جیبش را می گردم
تا نقشه ها را ندزدد.


گفتگو مانند توپ پینگ پونگ است
بازی ازآن کسی ست
که استادانه به گفته ها ضربه می زند.
تو که چیزی برای گفتن نداری
بازی را از دست می دهی
در عوض یاد میگیری
که دلیرانه تر سخن بگویی
و گستاخ تر شوی.با هر چکشی
که بر سر ثانیه ها می زنم
میخ زمان را بیشتر
در چوب زندگی فرو می کنم
تجربه های غلط
میخ هاییست که کج نشسته است
لحظه های تلخ
میخ هاییست که از آنسوی چوب برون زده است
عشقهای ناکام
ژرفای ترکهای چوب را نما یان میسازد
کودکان سرگردان و آواره ام
صدای شکستن چوب را فریاد می کنند .

هنر، آفریدنی و پروردنی ست
جنینی که باید روزی هنر شود
در شکم مادری مهربان و زیبا رو
کاشته ام
تا در چهره کودکی نمایان شود.


میوه اندیشه ای
که ریشه های درختش خشکیده است
خوش مزه هم باشد
برای تنها یکبار خوردن بس است.نخستین ماهی تروریست
ماهی سیاه کوچولو بود
که چاقوکشی را به کودکان آموخت.


من زیر آب جرم کرد ه ام
دست بندم را جوری برگزینید
که دیر زنگ بزند.
اما در این آب زلال
به کجا مرا خواهید بست
تا در رفت و آمد ماهی ها
راهبندان پدید نیاید؟


هنگامیکه پیش منی
می خواهم بجوشم و غلغل کنم.
زیاد که پیشم میمانی
میترسم بخار شوم.

 

Simorgh Raam (click bezanid)
مقاله هاي جديد: اينجا کليک کنيد


کتاب جمالي در باره حافظ
جشنهاي ايران

Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

سکولاريته
حقوق بشر

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

کتابهاي پروفسور جمالي

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريانت و تشويق شما ما را دلگرم ميکندhome l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure