Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

اندیشنده: فرشید پژاوند
موضوع
تاریخ: ‏پنجشنبه‏، 2005‏/09‏/08
fpajavand@yahoo.com


گفتن هر سری آسان نیست.
درگوشی با زرافه حرف زدن
نردبان می خواهد.


بوی دوستی می آید
چه کسی آش یاری پخته است؟


زندگی، چوب کبریتی روشن است.
تلاش مکن با آن دیگ آبی را گرم کنی!
تلاش مکن زیر نور آن کتاب بخوانی !
آن را فوت مکن!
آن را به دست باد مسپار!
تا خاموش نگشته
با آن فتیله چراغ دانش را فروزان کن!
با آن شمع عشق را روشن کن!
با آن هیزمهای امید را بسوزان !کدامین را می خوری؟
جنگلی خوشمزه داریم
گله گوسپندی باب دندان.
کجا می خوابی؟
تخت چوبین آماده است
تشکی از پوست گوسپند نیز.
اما شایسته نیست
بر جسد آنچه خورده ای
خواب آسوده داشته باشی.

خورشید آماده است
نور خود را زیاد کند
تا تو گم شده خود را باز یابی.
ولی گم شده تو
در تاریکی لانه دارد.


قلم، نه اگر دست
بل همانند دست است
نیرومندتر از دست
هنرمندتر از دست
گاهی پر پنجه تر از دست
قلم، میوه چین باغم
قلم ، درخت آجین جنگلم
قلم ، پارچه باف پیراهن اندیشه ام
قلم ، نی نواز پژواک خیال من است.
هان قلم را سست به دست مگیر!
ای پهلوان قلم به دست
بنویس آنچه می اندیشی.
دستی که به جای چیدن ، مینویسد
نمی داند واژه ها را از کجا بچیند
تا به جای انار ، سیب به من نفروشد .
دستی که به جای کاشتن ، می نویسد
نمی داند واژه ها را کجای دفتر بکارد
تا باغ کاغذینم اسیر آتش نگردد .
دستی که به جای بافتن ، مینویسد
نمی داند واژه ها را چگونه به هم ببافد
تا رنگ پیراهنم
ژرفای تار و پود اندیشه اش را دریابد .
دستی که به جای نواختن مینویسد
نمی داند کجا به واژه ها آهنگی ببخشد
تا با آن پای بکوبم و شادی کنم.
اما قلم ، دست است
قلم، میوه است
قلم ، درخت است
قلم ، پارچه است
قلم ، ساز است
قلم ، دل پهلوان است.


دشمن زمانی نیرو می گیرد
که دوستان از هم جدا شوند.
دشمن زمانی چیره می شود
که دوستان سایه هم را با تیر بزنند.
دشمن زمانی نابود می کند
که دوستان همدیگر را بخورند.
دوستان! از لیست غذایی
که سفارش داده اید
نام مرا خط بزنید
من چند روز است
در لیست غذای دشمنم.


فیل و موش میتوانند
عاشق هم شوند
تخت خوابشان هم
میدانند کجا بیاندازند
مشکل اینجاست که نمی دانند
اسم بچه شان را چه بگذارند.


در کشوری به نام بیمارستان
بیمار شدن ، هنر است
بیمار ماندن ، فرهنگ است
بیمار ساختن ، دانش است
شفا دادن اما
فرهنگی بیگانه است
که به آن روادید ورود نمی دهند.


اگر به یک خروار راستی
نیم مثقال دروغ بیافزاییم
دارویمان خراب میشود
و هیچ بیماری را با آن
در هیچ زمانی نمی توان
شفا بخشید.


از خطر نگریزیم
با خطر زندگی کنیم
و ترس را غمگین کنیم
تا از عشق بازی با ما
پشیمان شود.


اگر هر چکه آب یک ثانیه بود ،
چند لیتر با من زندگی میکردی؟
چند لیوان مرا می بوسیدی؟
چند فنجان به من فکر میکردی؟
اگر هر چکه آب یک دقیقه بود،
یک برکه پیشت میماندم ،
یک دریا میبوسیدمت،
و در استخری ژرفتر از خیال
هر روز به افتخارت
شیرجه میزدم.


از این تنوری که در ما روشن کردی
خمیر خام اندیشه ما ، نان شد.
بیا با هم نان بخوریم
تا سفره باز است
فردا که نان تمام شد
سفره خالی به دردمان نمیخورد.


کله های صفر کیلومتر
برای سرمایه گزاری
مناسبترتند
تا کله های آشغال خورده
اما اهریمن
روی کله های صفر کیلومتر
علاقه ای ندارد
سرمایه گزاری کند .


تو را دو جور می توان آلوده کرد:
یکی اینکه بترسی و دم نزنی
دیگر اینکه دست در جیب کنی
و راه را به کسی نشان ندهی.


همینکه یک صبح
از خواب بلند می شوی
ناگهان درمی یابی
که مجرم ها در کنارت نیستند
ولی چاقوی آنها
در دستان توست.


کوچکترین مرز
آنگاه پدید می آید
که دو دشمن سوگند خورده
به هم دست دوستی میدهند.کوچکترین انسان
اثر انگشت مردی است
که تو از او باردار شدی.

 

Simorgh Raam (click bezanid)
مقاله هاي جديد: اينجا کليک کنيد


کتاب جمالي در باره حافظ
جشنهاي ايران

Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

سکولاريته
حقوق بشر

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

کتابهاي پروفسور جمالي

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريانت و تشويق شما ما را دلگرم ميکندhome l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure