Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

اندیشنده: فرشید پژاوند
موضوع
تاریخ: ‏پنجشنبه‏، 2005‏/09‏/08
fpajavand@yahoo.com


کلبه ویران را
راه ویران را
شهر ویران را
کشور ویران را باز میتوان ساخت
مشکل ساختن منش ویران است
که نه ساده ساخته میشود
و نه با آن میتوان هیچ ساخت.


حق قطار زندگی ما نبود
در ایستگاه ایمان توقف کند.


ترس با چسبی نیرومند
به دستانم چسبیده است
برای نوشتن حقیقت
دستانم را ببرید
من قلم را به دهان می گیرم.


راهبندان چه هنگام پدید می آید؟
هنگامیکه لبهایمان به هم میچسبد.
کدام راهبندان را بیشتر میپسندی؟
راهبندانی که از به هم گیر کردن
تکمه هایمان پدید می آید.
اینک چه می خواهی انجام دهی؟
چشم به راه میمانم
که چسب لبهامان شل شود
و تکمه هایمان را از یکدیگر بگشاییم
تا رفت و آمد ماشینها
باز صورت گیرد.


تونل چشمانت را باز کن
تا قطار زیبایی از آن رد شود.
قطار از گوشهایت بیرون نمی رود
ایستگاه نهایی آن دل است.


به گمانم پیرتر شدم
داروی جوانی را
عمریست ننوشیده ام.


خواب دیدم که پرنده شده ام
و بال درآورده ام.
از خواب که بر خاستم
بالی نیست
پرنده ای نمی بینم
و کسی در قفس را باز نمیکند
تا نفسی بکشمزندگی ام
همانند تخم مرغی است
که گذشت زمان
هنوز نیمرویش نکرده است.


بادهایی را دیده ام
که سایه های مهربانی را
جا به جا میکند.
دیشب اسیر طوفانی شدم
که سایه خشمم را شکست.
اما من مهربانتر نشدم.

گربه اگر عینک میزد
موشهای بیشتری میگرفت
ولی پنجولهایش تیزتر نمیشد.


میوه های درخت کینه
هسته های تلخ دارد
اما آنها را نباید باز کاشت


از زندگی هیچ نمیخواهم
جز تختی زرافشان از روز
و ملافه ای چون ابر سیاه از شب
که با بهروزی ها خستگی درکنم
و پیروزی ها را روی خود بکشم.


 

 

Simorgh Raam (click bezanid)
مقاله هاي جديد: اينجا کليک کنيد


کتاب جمالي در باره حافظ
جشنهاي ايران

Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

سکولاريته
حقوق بشر

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

کتابهاي پروفسور جمالي

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريانت و تشويق شما ما را دلگرم ميکندhome l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure