Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

اندیشنده: فرشید پژاوند
موضوع
تاریخ: ‏پنجشنبه‏، 2005‏/09‏/08
fpajavand@yahoo.com


نادانان به دنیا آمده اند
نوبت زایاندن دانایان ست


شادی آنجا به پایان میرسد
که خنده ترک بردارد

سازی که دو بار شکست
یک بار ترمیم می یابد
پوسیده ترین مشکل
ترمیم صدایی ست
که صد بار می شکند

آجرهای شیشه ای
خانه را برهنه می خواهد

از سنگ قناری شدن از من
پر دادنش با تو

زمانی نگاهمان
در هم ریشه کرد
که در دستم
درودت شکفت

دقیقه های بیمار
ثانیه هایش تب دارند
و روزهایش در زیر تیغ جراحی

آدم خودخواه
هندوانه ای ست
که در پنبه زار درآمده است

همینکه به خانه دوراندیشی ام
خاموش خاموش پای می گذارم
بر رخت آویز شکسته آرامش
شلوار اندیشه تازه ام را می آویزم

وزیر کشاورزی دولت افکارم
با بیل بر سرم کوبید.
بیل شکست
اما مغزم هرگز
شخم نخورد

پروردن هنگامی بها دار ا ست
که پرورنده، پرورده را
در تشت طلا
شست و شو کند

دریا را به اندازه ماهی ساختم
افق اش را به اندازه نهنگ.
در جزیره ای که
زندانی افکار خویشم
قایقی نیست تا مرا
به کرانه واقعیت بکشاند

سوختن هوس بود
ریشه ام اما نسوخت
زیراکه جنسش از آتش بود

سخنت
به دندانی لق ماننده است
که اندیشه های نوین را
جویدن نمی تواند

میان من و آینده
رنگین کمان، پلی ست
که راه پدیده ها را
هموار می سازد
تا واژه ها بجوشد
و معناها بخندد

از خود فواران خواهم کرد
خانه ام در آتشفشان است
و در رگم سنگ مذاب

دو چیز شوند پیدایش نادانی ست
یکی همآغوشی ترس و نفرت
و دیگری سقط نکردن جنین جهل

تو مادرزاد بارداری
یا از من؟

کارهای نیمه کاره در زندگی
مانند خانه هایی ست
بی سقف.
خانه هایم همه سقف دارند
اما بی دیوار

پیش از رفتن به کشتارگاه
گاوی از سلاخ می پرسد:
چه اندازه از آن نیرو
که در بازوی تو نهفته
اثر شیرهای من بوده است؟

نقابی که بر چهره داری
اندازه حسادتت را
نمایان نمی کند
اما نقاب که از چهره ات می افتد
حسادتت بی اندازه می شود

خیس ترین کوچه آنجاست
که بالها سخت پرواز می کند

دوباره سازی آنگاه انجام می پذیرد
که خانه خیال دوباره رنگ شود

Simorgh Raam (click bezanid)
مقاله هاي جديد: اينجا کليک کنيد


جشنهاي ايران

Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

کتابهاي پروفسور جمالي

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريانت و تشويق شما ما را دلگرم ميکندhome l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure