Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

اندیشنده: فرشید پژاوند
موضوع
تاریخ: ‏پنجشنبه‏، 2005‏/09‏/08
FARSHIDPAJAVAND@YAHOO.COM

 


هوای صاف می خواهم.
دختری که از کنارم گذشت
تنپوشی از ابر بر تن داشت.

همچون کتابی گشوده
لبها و دستهایمان
از هم جدا گشته است.
خواندن بس است.
کتاب را ببندیم
و بخوابیم بهتر است.


جایی که همه کوتاهند
چگونه قد بکشم
آنگاه که دوستان
دستانم را سفت گرفته اند
ول نمی کنند؟


سخنهای بیهوده
صندلی های دو پایه اند
که روی آن نتوان نشست.


میان ما
همکاری چنان سخت است
که میان سختی ها همکاری.


بی کسی
آخرین آزمون تنهایی ست.

بیا به بدی ها
سنگ بزنیم
تا قیمتش خرد شود.

نادانی هم
گونه ای دانایی ست
که وزنش کم شده است.


توان شکستن درختی را نداری
دلت خوش است
که ساقه ها را میشکنی.


ایکاش
دو دهان داشتی
و با دو زبان
سخن می گفتی
تا هیچکس نداند
که چه می گویی


از پله های انتقام
پایین می رفتم
لیز خوردم
کینه ها فروریخت

من، تو شدم
تو ، من.
دریغ از ما شدن


تنها خدایی که
دوست و دشمن را
به سوی خود می کشاند
نیروی گیرایی زمین است


نادان در نمک غلت میزد
نشان از شوری میگرفت


تو را بر دوش کشیدم
دریافتم که
روزهای خوشی
کوتاه تر شده
روزهای رنج
فرقی نکرده است


هر درختی که می میرد
فرق زمین تاس می شود
موی زمین شوره میزند
با هر آب شیرین
که شور می شود

کارهای نیک را
آخر سر انجام بده
هنگامی که زمان تنگ است


نادانی پر کار
سنگها را میشکست
هسته ها را می جست.


این سایه تو
دانایی توست
که تو را دنبال می کند.


آرزوی جاری شدن
آب در اندیشه هایم کاشت.


با هر زاویه نگاهم
یکجور آبستنت کردم.
کودکانم اما
آینه نگاهم نگشتند.

ریختن خبرهای تازه
در فنجان چای
از گرمی و تندرستی تو خبر میداد.


خوشبختی در ژرف چاه
و ما دنبال سطل آب می گردیم.


از زمانی که
مرکز جهان شدم
گوشه و کنار را
دیگر نمی بینم.


حیف نیست
شیشه ای بشکند
هنگامیکه کله ات را
به آن می کوبی؟


کلید خانه دستم هست
خانه را نیز
بزودی خواهم ساخت.

گاه راه راست
ما را زودتر
به پرتگاه رهبری میکند.


خاموشی
برای کشتن صدا بود
یا آتش؟


خو بگیری
میخ را هم
میتوانی نوازش کنی.

Simorgh Raam (click bezanid)
مقاله هاي جديد: اينجا کليک کنيد


جشنهاي ايران

Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

کتابهاي پروفسور جمالي

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريانت و تشويق شما ما را دلگرم ميکندhome l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure