Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

اندیشنده: فرشید پژاوند
تاريخ 06/01/2005
FARSHIDPAJAVAND@YAHOO.COM


عقیده هایم
مترسکهای منند
کارهایم
کشتزارهایی بی حاصل.


میترسم ترسناکتر شوم
با این ترس
با که زندگی کنم؟


کجا را بخراشم
تا روزگار نخراشیده
براده های خشم را
به هر سو نپراکند؟


من راست نمی گویم
تا راست شوم
من آنچه هستم را
نشان میدهم .


قطار زندگی ام را نگه دار
در نیمه راهه زندگی
پیاده ام کن
این چند فرسخ را
می خواهم تنها قدم بزنم.


زندگی را شیرین کرده ای
کی آن را هم خواهی زد؟


مرکز تو را می خواهم
پیرامون ات را
برای دیگران نگاه دار.


می خواهم
این دو کفتر
که در سینه هایت
بال میزند را
جَلد خود کنم
تا بر بام من بنشیند.


مرا خواهی ربود
می دانم و حس می کنم
اما زیر دامانت
مرا پنهانم کن
تا کسی شک نکند.


مانند آنچه می اندیشم ، نمی شوم
آن میشوم که می یابم.


مرا از شاخه بریدند
تا ز من چیزی تازه بسازند.
تازه نگشتم
پژمردم و فروریختم.


مکر و قدرت
دو روی یک سکه اند.


تا کنون قلقلکم دادی و خندیدم.
امروز می خواهم خودم بخندم.


برای دویدن
به پاهای تو نیازم نیست
اما هنگام زمین خوردن
پیشانیت را می خواهم.


دنبال بهتر از تو می گردم
چرا خودت را بهترین نکردی؟


چیزهای با ارزشی
که از دست می دهم
در سنجش با
چیزهای بی ارزشی
که به دست می آورم
هیچ است.


زندگی شاید
عینک دودی تو باشد.


مرا بنویس
آنچنان که می خواهی
اما درون پاکت نامه ام مگذار
دلم می گیرد.

Simorgh Raam (click bezanid)
مقاله هاي جديد: اينجا کليک کنيد


جشنهاي ايران

Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

کتابهاي پروفسور جمالي

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريانت و تشويق شما ما را دلگرم ميکندhome l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure