Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

اندیشنده: فرشید پژاوند
موضوع : شخصیت
تاریخ: ‏پنجشنبه‏، 2005‏/09‏/08
fpajavand@yahoo.com


انسانی بی شخصیت هستم
چون من ، من نیستم.
شخصیت ندارم
چون آزاد نمی اندیشم.


بر عرف جامعه
زبان اعتراضم نیست
چون شخصیت ندارم.


من شخص نیستم
چون فکر گروه فکر من است.


پرواز شخصیت را نمیفهمم
چون از خود بال اندیشه ندارمیکی زندگی میکند
نمیداند چرا باید زندگی کند
یکی زندگی میکند
نمیداند چگونه به زندگی خود پایان بخشد
من هم زندگی میکنم
نمیداندم چرا نمیدانم که زندگی میکنم.


هندسه ی زندگی را نمیبینم
در افق چشمانم
خط کش اندیشه ام
مرا کور کرده است.


سکوت را میتوان چشید
اما هنگام چشیدن به به گفتن قدغن است.

روی دوشم
بار زندگی سنگینی نمی کند
برداشتهای تو از زندگی
برای من سنگین است.


آموختن در کنار تو سودی ندارد
باید از درون تو ، تو را آموخت.برای خراب کردن خانه ام
شکستن یک پنجره بسنده است.
برای خراب کردن پنجره ام
پرتاب تکه سنگی بسنده است.
برای خراب کردن سنگ
نمیدانم چرا از تو مجسمه ای ساختم
حال برای عشق بازی با تو
فرو افتادن مجسمه ات بسنده است.

آب رودخانه را نتوانستم بنوشم
اما رودخانه جان مرا نوشید.


پلک نمیزنم که ثانیه ها بگذرد
چشمم را میبدنم که زمان را نبینم.


در برخورد دو دروغ با هم
دروغ بزرگ دروغ کوچک را میخورد.
چون دو دروغ با هم گام بردارند
دروغ بزرگتر کندتر
ولی استوارتر گام برمیدارد.
چون دو دروغ از هم جدا شوند
دروغ کوچکتر دیرتر
ولی تندرست تر به هدف میرسد.


حبابی که روی آب است
آرزوی خام من است
که منفجر میشود.


به نوشته های لبخند تو میاندیشم.
پندت مانند همیشه گرم است
و چون شعله آتش فرومیبارد
تو را سخت میتوان خواند و دریافت
اما در خاکستر دیوان خاطره ام
ذره های همآغوشی با تو برق میزند.


اشکهایت گریه میکند
مزه شوری که بر زبانم مانده است
از دریایی پر تلاطم خبر میدهد.


باد نیستی که بوسه ها را بر لبانم بیاوری
اما مرا را با خود به همه جا ببر
تا جهان را آبستن کنیم.


چه شده است
که صابون فکرم ، کف نمی کند؟
بدبینی های آلوده ام را
چگونه زیر آب شست و شو کنم؟


پیچهایت سالهاست هرز شده است
چگونه میخواهی خود را
به آسمان بچسبانی
چگونه می خواهی در زمین فرو روی؟


روی موج دریا رنگ آمیزی نکنیم
ساحل از تابلو های ما اشباح شده است
و هنر ما خریدار ندارد.


بهترین دوست من کسی ست
که هنگامیکه خفته ام
سنگینی سایه های نادانی را
از روی سرم برمیدارد.


زیر ابر سیاه
همه با هم برابریم
چراکه یکسان خیس میشویم.


به جز خدا ی تو
خدایان دیگر هم هست
این تازه اول کافر شدن است.


من نماینده کسی نیستم
تو هم در نادانی ناب
مرا نمایندگی مکن!


مرز دلت را باز کن
گذرنامه عشق من
چند یست از سفارت چشمانت
ویزای ورود گرفته است.
به لبانم مهر ورود بزن!Simorgh Raam (click bezanid)
مقاله هاي جديد: اينجا کليک کنيد


کتاب جمالي در باره حافظ
جشنهاي ايران

Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

سکولاريته
حقوق بشر

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

کتابهاي پروفسور جمالي

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريانت و تشويق شما ما را دلگرم ميکندhome l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure