Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

اندیشنده: فرشید پژاوند
موضوع
تاریخ: ‏پنجشنبه‏، 2005‏/09‏/08
fpajavand@yahoo.comهمینکه با هم از چیزی ترسیدیم
آنگاه ترس ما را به هم پیوند میدهد
دوستی ما با ترس آغاز میشود
و عشق ما با ترس انجام میپذیرد
در ترس با هم یگانه میشویم
تا از ترس فرار کنیم و رهایی یابیم.
ولی باز از هم میترسیم.یک روز آنچنان تو را نوش جان میکنم
تا نفرتت را برای همیشه هضم کنم.پوشیدن جوراب را دوست دارم.
حاضری دوست من شوی
تا پای در جورابت کنم؟چرا تابلوی عیبهای هم را
به جای انداختن در رودخانه
با میخ به دیوار میکوبیم؟
آیا فکر نمیکنیم اگر روزی
عیبهایمان را کنار گذاشتیم
تکلیف ما با
این دیوار سوراخ سوراخ شده چیست؟کدام نادان خانه های کاغذین خود را
روی شعله های آتش بنا میکند؟
کدام نادان در این خانه میخواهد بخوابد؟
اگر نگران سوختنت نبودم
با تو همسایه و همبستر میشدم.
اما جنینی که در آتش بسوزد
فرزندی از آتش به ما نخواهد داد.


این هوای دور و بر ما
چنان لبریز از پچ پچ ما شده است
که صدای هم را نمی توانیم گوش کنیم.


گاه نوشیدن یک شیشه شیر
ما را به یاد پستانهای گاوی میاندازد
که او را هرگز ندیده ایم.
اما چرا با دیدن گاو
به یاد نوشیدن شیر نمی افتیم
حتی اگر تشنه باشیم؟


آزادی را با شکر که هم بزنیم
شیرین تر خواهد شد.
اما به شرطی که
شکرش دست خودمان باشد.


دانه های اشک
که بر زمین فرو می افتد
درخت زمان را آب میدهد.
چند سال باید چشم براه ماند
تا درخت زمان
به چشمانم نزدیک شود
تا میوه های آن را بچینم؟

 

 

Simorgh Raam (click bezanid)
مقاله هاي جديد: اينجا کليک کنيد


کتاب جمالي در باره حافظ
جشنهاي ايران

Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

سکولاريته
حقوق بشر

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

کتابهاي پروفسور جمالي

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريانت و تشويق شما ما را دلگرم ميکندhome l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure