در مورد این قضیه انژی هسته ائی که بالا گرفته: دوست دارم یک مطالبی برایتان بنویسم

ملاهای ما میخواهند نشان دهند که  علمی فکر میکنند و در پی پیشرفت هستند و ما را دارند با این های هوی انرژی هسته ای سرگرم میکنند.

تفکر بغیر از گرفتن و یا رسیدن به بمپ یا انرژی اتمی است. تکنولوژی آوردن و حتی درست  کردن آن علم نیست. علم شیوه تفکر است. این به آن معنی است که شما در یک چیزی شک کنید و در شک کردن راه حل پیدا کنید. علم در واقع روش تفکر است. آوردن انرژی هسته ای به ایران علم نیست. شک کردن در یک مورد و در یک فاز از علم نیز نمیتواند باز هم کار علمی باشد. انسان باید در تمام جوانب بتواند شک کند و خود را به پیش بیندازد 

بطور مثال

 اینها بطور مثال میگویند که حالا شما در حوضه علم میتوانید شک کنید که مثلاً چرا یک اتم 8 تا نیترون یا  6 تا نیترون دارد.  اینگونه شک کردن برایشان مهم نیست و هر قدر میشود در این مسیر میتوان شک کرد.  ولی از آنطرف میگویند که در این باره  مسائل دینی خودتان شک نکنید. اشکال از اینجا است. 

حالا با این همه عقب ماندگی فکری و وجود انژی فوسیلی و انرژی خورشیدی اینها چسپیدند به انرژی اتمی که بگویند ما علمی هستیم. اینها میخواهند افکار را به این سو بکشانند. این هم مثل همان کار رضا شاه که خیابان درست میکرد، راه درست میکرد ولی کسی حق نداشت فکر کند. شما حق نداشتید تفکرات اجتمائی بکنید و یا تفکرات سیاسی بکنید. قضیه این است که تا کسی روش تفکر علوم را نیاموزد و جامعه را در این مسیر نینگیزد مسئله جامعه حل نمیشود. 

تا کسی آن مسئله روش علوم را در تفکرات اجتمائی و سیاسی وارد نکند مسئله ما به همین شکل حل نشده باقی خواهد ماند. مثلاً در اروپا آمدند و به وسیله ریاضیات در همان بحثهای اول ریاضیات که در اروپا شروع شد، در زمان دکارت و اینها، آمدند آن تفکر ریاضی را که کانسیستانت است روی  تفکرات اجتمائی و سیاسی نیز پیاده نمودند. یعنی تفکر بهم بافته، یعنی از یکی به چیز دیگر رسیدن، تفکرات زنجیر وار. این شیوه  تفکر زنجیری را در اجتماع و سیاست پیاده نمودندن اصل کار است.  

باز هم یک مثال دیگر

مثلاً شما یک پیش فرض می آورید و از این پیش فرض بقیه را همش از آن استنتاج میکنید. این شیوه تفکر باید در فلسفه بیاید و در تمام علوم نیز بیاید. این روشی را که اروپائیها  از زمان دکارت پیش گرفته بودند خیلی عالی بود. بعدها اینگونه روش را در علم دانش و تکنولوژی ادامه دادند ولی تفکرات سیاسی و فلسفه و اجتمائی چنین تفکر زنجیره ای کاهش یافت و یا   در خیلی از موارد اصلاً از بین رفت. آوردن آن شیوه تفکر از علم به تفکرات اجتمائی و سیاسی و فلسفه بسیار بسیار مهم است.  

میگویند که شما در مورد مسئله اجتماع و دین کاری نداشته باشید، شما بروید فقط اتم درست کنید. اینها این را پیشرفت میدانند!  اشکال قضیه در اینجا است. این را نمیتوان پیشرفت دانست. مسئله ما اینجا ختم نمیشود، حتی اکثر روشنفکرهای ما پیشرفت را درست درک نمیکنند و آوردن سوپرمارکت و ترانوا و آوردن ماشین بجای الاغ را پیشرفت میدانند. اگر ما در هر خیابان  بمپ اتم و ماشین آلات پیشرفته داشته باشیم ولی مغزها متحجر اسلامی باقی بماند، همان بیچارگی برای ما هست و باقی خواهد ماند. مسئله این است. باید فرهنگ عوض شود.  

حتی خیلی از روند فکری که امروزه در امریکا رواج یافته است را نمیتوان پیشرفت خواند

مگر بالاترین تکنولوژی و کامپیوتر و اینها در امریکا نیست؟ چرا خیلی از مغزها به شکل منجمد هنوز باقی مانده؟ بیش از 50 درصد مردم تئوری داروین را اصلاً رد میکنند. این دانشمندهای فلسفه که این همه پول برای آگاهی علم در جامعه میگیرند چرا نمیتوانند کاری بکنند؟ اسمهای معروف و مشور که در زبانها است مثلاً فرانک سیناترا است، یا جان وین است و یا فلان خواننده و فلان هنر پیشه. چرا این افراد فیلسوف و دانشمند که میتوانند دنیا را از نظر تفکر تکان دهند در جامعه نفوذ ندارند؟. مگر ما نمیخواهیم از طریق علم جلو برویم؟ اگر این چنین هست باید این فیلسوفها الگو باشند. موضوع این است که این قضیه شیوه تفکر که فرهنگ و انسانیت را زنده میکند خیلی مهم است. شیوه تفکر باید در یک جامعه شکل بگیرد تا قدمهای پیشرفت  برداشته شود. 

 موضوع این است که اینگونه مطالب بین ما باید بحث بشود تا موضوع برای ما تفهیم پیدا کند.

استاد جمالی شمس تبریزی ما است. از این فیلسوف زندگی ما باید تا میتوانیم پشتیبانی کنیم.

بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند ....... پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد

شاد و سرافراز باشید

English section
Simorgh Raam (click bezanid)

Professor Jamali

کتابهاي پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

سکولاريته و حقوق بشر

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريات و تشويق شما ما را دلگرم ميکند

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure