ضرورت پالايش ذهني ايرانيان از خرافات و جهل 1400 ساله
پیروزشریف


صلاح مبارزه با دشمن مردم در دست پروفسور جمالي است
كمك كنيد تا توطئه بايكوت و سكوت دشمن نسبت به نتايج پژ‍وهش هاي استاد جمالي را بشكنيم
پیروز شریف

آریابرزن زاگرسی؛ آلمان
حاشیه ای بر دیدگاه استاد احسان یارشاطر

مقاله ائی از دکتر جمشید جمشیدی: ميترا

"Mehrparasti= Mithraism" and it is ready for publication: click here


مهمانان ما


دکتر فرشيد پژاوند

چند بار بگویمت
لبخندت دانه های انار
لبانت تمشک وحشي
چشمانت گیلاسهای آبدار است
چند بار گفتی
به کسی انار نمیفروشم
تمشکم قابل چیدن نیست
گیلاسهایم را فقط نگاه کن و دست نزن

مغازه تو، اندازه من نیست

اشعاري زيبا از دکتر فرشيد پژاوند
صفحه

1
, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7, 8 ,9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14
15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20

نشانی ایمیل من به تازگی عوض شده است. ایمیل تازه ام اینگونه است
FARSHIDPAJAVAND@YAHOO.COM


مطالب کوتاهي در مورد اين قضيه انرژي اتمي

تصاويري زيبائي از مجسمه ها و شهرهاي تالش و فومن و سرعين : اينجا کليک کنيد

مقاله ائی از دکتر جمشید جمشیدی

مقاله ائی از دکتر جمشید جمشیدی که بررسی دانشمندانه ائی از آثار پرفسور جمالی کرده است و ارزش آثار جمالی را در این هنگام تاریخی نشان میدهد که چه خدمتی به فرهنگ بزرگ ایران میکند

پی دی اف فایل این مقاله
اینجا کلیک کنید


میتراس
من با یک دوست ایتالیائی، که آشنائی با آثار باستانی لندن داشت، چندین بار در خیابانهای مرکزی لندن به جستجوی ساختمانهای باستانی و به تحلیل آنها پرداختیم و با تعجب به معبد میتراس برخوردم. لازم دانستم مطالب برسی خودم را در حول و حوش این میتراس تهیه کنم و در اینجا در اختیار مطالعه عموم بگذارم. اگر کسی نظریه در این مورد داشت خیلی خوشحال میشوم که در اختیارم بگذارید تا بتوانیم با هم این را تکمیلتر کنیم

مقاله ائي از دکتر صوفياني در مورد معبدگاه ميتراس در لندن


فرهنگ غرب از کجا می آید؟
همراه با چند تصوير در پائين اين صفحه

فرهنگ امروزه غرب تصویر انسان را بر تصویر پرومتوئوس باز سازی کرد. تمام قانون اساسی غرب بر این تصویر بنا شده است. ما هم امروزه این را میگوئیم که اکنون بر ما است که فرهنگ نوین خود را بر تصویر انسانی بگذاریم که از تصویر اصیل جمشید سرچشمه میگیرد

مقاله ائي از دکتر صوفياني در مورد تصوير انسان و رابطه آن با اسطوره يونان


انسان تلنگري
یک بوسه، یک گل ، یک بو ، یک حرف ، یک اشاره و یک صدا ، میتواند در من انگیزه ایجاد کند و ریشه هایم را لمس کند و به من تلنگر بزند. حرف زیاد میشنوم اما عاشق آن حرفم که زندگی ام را از این رو به آن رو کند. اشاره بسیار است اما عاشق آن اشاره ام که مرا به آن سوی جهان بکشاند

مقاله ائي از دکتر فرشيد پژاوند در باره انسان تلنگري حقيقت چيست و هدف


يكی چاره بايد كنون اندر اين........كه اين بد بگردد ز ايران زمين

جمهوری اسلامی و هويت ملی ما (٤)...ه
مزدك بامدادان

• حال ديگر نيازی به غيبگوئی نيست كه بتوان دريافت، پورپيرار و شهبازی يار غار و رفيق گلشن و گرمابه روزنامه كيهان، انتشارات سروش، صدا و سيما و سايت بازتاب و از همسخنان حسين شريعتمداری و روح الله حسينيان هستند. از ديگر سو، ايندو در سالهای گذشته به مرجع تقليد بسياری از "پان"گرايان، بويژه پانتوركيستها در پاسخ به پرسشهای تاريخی تبديل شده اند.

متن كامل سخنراني آقاي آغاجرى در مورخ ٢٩/٣/٨١ تالار معلم همدان

 

English section
Simorgh Raam (click bezanid)

Professor Jamali

کتابهاي پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

سکولاريته و حقوق بشر

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريات و تشويق شما ما را دلگرم ميکند

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure