Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

فرهنگ غرب از کجا می آید؟
همراه با چند تصوير در پائين اين صفحه

فرهنگ امروزه غرب تصویر انسان را بر تصویر پرومتوئوس باز سازی کرد. تمام قانون اساسی غرب بر این تصویر بنا شده است. ما هم امروزه این را میگوئیم که اکنون بر ما است که فرهنگ نوین خود را بر تصویر انسانی بگذاریم که از تصویر اصیل جمشید سرچشمه میگیرد

در مورد دو خدای یونان
.آن خدائی که در قدرت بود زئوس بود و آن خدائی که بر علیه زئوس طغیان کرده بود پرومتوئوس بود
مردم در یونان صدها سال به پرومتوئس ارزش منفی میدادند چون بر علیه خدای یونان که زئوس بود طغیان کرده بود

.مسیحیت در اروپا بیش از 1600 سال پرومتوئس را دوست پدر آسمانی می شمرد چون بر ضد زئوس طغیان کرده بود میگفتند چون این بر ضد زئوس است پس بهترین دوست پدر آسمانی است چون میخواسته است زئوس را یعنی خدای پیشین .را بیندازد و خدای تازه را وارد کند

:داستان از این قرار است که
پرومتوئوس خدای یونان بود ولی قدرت کامل خدا را نداشت یعنی نیمه خدا بود که می گفتند تایتان بود. تایتان اسم نیمه خدا است. این لغت تایتانیک همین معنی را نیز میدهد. زتوس خدای بزرگ و قدرتمند یونان بود و قدرت تمام خدا را داشت و همه چیز را میدید و از همه چیز آگاه بود. ولی پرومتوئوس خیلی پیش از زئوس خدا بود. پرمتوئوس ترس از این داشت که با این .بی ارزشی که زئوس به این دنیا میدهد یک روزی دنیا را از هم بپاشد

با اینکه پرمتوئوس اختارهای زئوس را میشنود و میداند که او از همه چیز باخبر و میدانست که نافرمانی سبب تنبیه و شکنجه و عذاب فراوان خواهد شد مخصوصاً برای پرموتئوس چون خدا بود و فانی نبود و مثلاً اگر به عنوان شکنجه به صلیب کشیده میشد نمی توانست بمیرد و تا ابد باید شکنجه میدید. با این وضع پرومتوئوس حاضر است که از زئوس نافرمانی کند. پرومتوئوس میدانست که به معرفت مدنیت رسیدن و کمک کردن به مردم باید نافرمانی کرد از بالاترین قدرت .که زئوس باشد

زئوس میگفت که این جهان فانی است و موجوداتش نیز فانی و در نتیجه همه چیزهای خوب را برای مردم محروم کرده بود این بود که پر ومتوئس دلش برای مردم و جهان میسوزد و هیچ وقت به زئوس احترام نمی گذاشت. پرمتوئس برای کمک به مردم و دلسوزی دست به این کارها زد
.اول: آتش که مخصوص خدا ی زئوس بود، از او میگیرد و به مردم و جهان فانی میدهد
دوم: اینکه تفکر و خرد اندیشی را که زئوس برای مردم و جهان فانی امری منفی میدانست و
.میگفت که تفکر برای انسان شوم و بدبختی می آورد. پرمتوئوس این را نیزاز زتوس میگیرد و به مردم میدهد
سوم: خشت و آجر و چوب و کارهای چوبی و فصل و ستاره ها را و حروف الف با را واکسیژن و کشتی را میگیرد و به مردم میدهد. او نیز داروهای درمان و علامتهای آسمان و معدنهای مختلف و فلزهای گران قیمت را نیز به مردم میدهد

در فاصله خیلی کوتاه مردم از این احترام و ارزشی که پرومتوئوس به مردم داده بود با سواد شدند و هنرمند شدند و کشاورزی رونق پیدا کرد و همه چیز در اطراف المپاس رونق پیدا کرد
سر انجام وقتی زئوس از این کار پرومتوئوس آگاه میشود خشمگینانه پرومتوئوس را در بالای کوه کی کاس آویزان میکند و عقاب خودش را مسئول میگذارد که هر بار تکه گوشتی از بدن پرومتئوس بکند
عمل انتقام زئوس اینجا ختم نمیشود. زئوس می آید که یک چیزی از طریق برادر پرومتوئوس به مردم میدهد که جبران تمام آن خوبیها را بکند که پرومتوئوس به مردم کرده بود. حالا ببنیم آن چی است؟


زئوس از طریق برادر پرومتئوس می آید و تنفر و نفرت را به شکل یک دختر جوان در می آورد و به مردم میدهد به اسم پاندورا ( دهنده همه چیز) با وجود اینکه پرموتوئس به مردم اختار داده بود که هیچ هدیه ائی از زئوس قبول نکنند. این دختر .جوان همان افریته یا آفرودیت است که مرض و بیماری را روی زمین پخش میکند
پرمتوئوس در حال آویزان، صلیب کشیده شده، در صخره کوه با دختر دریا و رودخانه صحبت میکند و آنها از این عذاب زئوس شوکه میشوند ولی پرومتئوس به آنها اختار میدهد و میگوید که مبادا شما با زئوس روبر بشوید و به آنها میگوید که شما منتظر بمانید چون بخاطر این رنج و عذاب و شکنجه در فاصله کوتاهی زئوس از این تاج خدائی به پائین خواهد آمد
.خلاصه بعد از 3 نسل هرکولس از کوه بالا میرود و عقاب را میکشد و پرومتوئوس را رها میکند


The links are:
Zeus
Prometheus

در هر صورت این بود که ناگهان در اروپا چند نفر از متفکرین و شعرا متوجه پدیده پرومتوئس شدند و این پرومتوئوس بنمایه تصویر انسانی شد که امروز غرب را ساخته است. باطغیان بر ضد برترین خدا که زئوس بود
تصویر انسانی را که روشنفکران از پرومتوئوس گرفتند درست همین بود
این کشف سبب آن شد که فرهنگ امروزه غرب تصویر انسان را بر تصویر همین پرومتوئوس باز سازی کرد. تمام قانون .اساسی غرب بر این تصویر بنا شده است

ما هم امروزه این را میگوئیم که اکنون بر ما است که فرهنگ نوین خود را بر تصویر انسانی بگذاریم که از تصویر اصیل جمشید سرچشمه میگیرد. تصویری که حتی چندین برابر از آن تصوير انسان در يونان بالاتر است که از پرومتوئوس گرفته شد، تصویری جهانشمول که میتواند درس انسانی به جهانیان بدهد، تصویری حیرت انگیز و باور نکردی برای بسیاری از ما، تصویری که نه اینکه فقط ایرانیان را به سعادت میرساند بلکه در بر گیرنده جهانیان است
بیا تا جهان را به بد نسپريم.... فردوسي
پيام ما فقط به ايرانيان نيست، بلکه به جهانيان نيز هست. ما ميخواهيم بگوئيم که آقا اين فرهنگ ايران خيلي از مسائل دنيا را حل ميکند که شما تا حال نتوانستيد با فرهنگهاي ديگر آنها را حل کنيد يک گوشه و نظري نيز به فرهنگ ايران بيندازيد که اين فرهنگ پيام خودش را به شما برساند
دکتر صوفیانی

مرجع: از داستانهای اسطوره ائی یونان و گفتار گرانبهای بزرگتیرین فیلسوف ایران، پروفسور منوچهر جمالی. بیائید قدر این استاد را بدانیم و ایشان را که فرهنگ ایران را در طي بيش از چهل سال با تلاش خود زنده نموده است قدر دانی کنیم
ما بايد خود انديشي را پيشه خود کنيم و خود و مردم را با اين گنج بزرگ و عظيم فرهنگ خود آشنا سازيم

Zeus, the youngest son of Cronus and Rhea, he was the supreme ruler of Mount Olympus and of the Pantheon of gods who resided there. Being the supreme ruler he upheld law, justice and morals, and this made him the spiritual leader of both gods and men


Zeus
Zeus overthew his Father Cronus. He then drew lots with his brothers Poseidon and Hades. Zeus won the draw and became the supreme ruler of the gods. He is lord of the sky, the rain god. His weapon is a thunderbolt which he hurls at those who displease him. He is married to Hera but, is famous for his many affairs. He is also known to punish those that lie or break oaths


zeus palace on mount olympus


Prometheus Greek Hero
Prometheus was the son of Iapetus who was one of the Titans. He tricked the gods into eating bare bones instead of good meat. He stole the sacred fire from Zeus and the gods. Prometheus did not tell Zeus the prophecy that one of Zeus's sons will overthrow him. In punishment, Zeus commanded that Prometheus be chained for eternity in the Caucasus. There, an eagle (or, according to other sources, a vulture) would eat his liver, and each day the liver would be renewed. So the punishment was endless, until Heracles finally killed the bird. Prometheus is known to be one of the most interesting characters in Greek Mythology.


Pandora
In Greek mythology, Pandora was the first woman on earth. Zeus ordered Hephaestus, the god of craftsmanship, to create her and he did, using water and earth. The gods endowed her with many talents; Aphrodite gave her beauty, Apollo music, Hermes persuasion, and so forth. Hence her name: Pandora, "all-gifted".
When Prometheus stole fire from heaven, Zeus took vengeance by presenting Pandora to Epimetheus, Prometheus' brother. With her, Pandora had a jar which she was not to open under any circumstance. Impelled by her natural curiosity, Pandora opened the jar, and all evil contained escaped and spread over the earth. She hastened to close the lid, but the whole contents of the jar had escaped, except for one thing which lay at the bottom, and that was Hope.


Pegasus, The wing horse
Pegasus was the winged horse of Bellerophon and Perseus. After the horse helped Bellerophon defeat the Chimaera, he then tried to ride the horse up into the tops of Mount Olympus. Zeus did not agree to this and sent a thunderbolt down to stun the horse into throwing the hero off. Pegasus was allowed to fly the rest of the way to the top of Mount Olympus.
Birth: Pegasus was born when the hero Perseus chopped of Medusa's head. The horse was born from the blood the dripped out of the severed head.


نقاشی مجسمه زئوس در معبد، به نسبت ارتفاع مجسمه با مردم دقت کنید
در یکصد و پنجاه کیلومتری غرب آتن در یونان، شهری تاریخی بنام المپیاقرار دارد، شهری که جایگاه اولیه بازیهای المپیک بوده و اصلا" نام این بازیها از آن گرفته شده است. در ارزش و مقام بازیهای المپیک در ایام باستان همین بس که در مدت بازیها جنگها متوقف می شد و ورزشکاران از آسیا صغیر، سوریه، مصر و ... برای مسابقه و پرستش زئوس به شهر المپیا می آمدند

تحقیقات تاریخی نشان میدهد که بازی های المپیک از سال 776 قبل از میلاد آغاز شده است و بعدها در سال 450 قبل از میلاد معبد زئوس توسط معماری بنام لیبون ساخته شد. معبد زئوس بسیار ساده و با معماری معمولی یونان ساخته شد لذا لازم بود تا به نوعی عظمت و بزرگی زئوس در معبد ترسیم شود. راه حل چیزی نبود جز یک مجسمه با عظمت اززئوس مجسمه سازی بنام فی دیاس مسئول ساخت این مجسمه با شکوه شد
The link for this is:

http://www.senmerv.com/archives/000088.php


Simorgh Raam (click bezanid)
مقاله هاي جديد: اينجا کليک کنيد


کتاب جمالي در باره حافظ
جشنهاي ايران

Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

سکولاريته
حقوق بشر

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

کتابهاي پروفسور جمالي

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريانت و تشويق شما ما را دلگرم ميکندhome l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure