براي خريد دي وي دي ها و کتابها، اينجا کليک کنيد

نامه ها و ايميلها و مقالات خوانندگان ارجمند اين سايت
اگر هر کسي آدرس اين سايت را به دوستان خود بدهد به گسترش فرهنگ ايران ياري ميدهدFree Tell A Friend from Bravenet 

هوٌيت ايراني، فرهنگ اصيل ايران است، نه شريعت اسلام

بيائيد جشن دموکراسي را که ايرانيها 3500 سال ميگرفتند از نو زنده کنيم

ما حکومت بر پایه خرد کاربند انسانی میخواهیم که بنیاد فرهنگ ایران است
آخوند حداقل یک کتاب"قرآن" را در عمرش درست ميخواند. روشنفکران ما حتی یک کتاب فلسفی را دقیق بررسی نکردند. روشنفکران باید متفکر شوند (خود اندیش شوند) نه اینکه ترجمه افکار باختران را به مردم بچپانند که بر دل هیچ ایرانی نمی نشیند و ننشسته است و نخواهد نشست. پروفسور جمالی، فلسفه فرهنگ اصیل و بنمایه ایران و ایرانی را همچون زُمُرٌد در جلوی چشم ما درخشان میکند. از فلسفه فرهنگی اين فيلسوف و فردوسی زمان بهره ببریم و جامعه و حکومت خود را بر پایه خرد کاربند (خرد تجربی) و مردمی بسازیم نه بر پایه ایمان. منوچهر جمالی متولد سال 1307 است و شاگرد فیلسوفهاي بزرگ آلمانی چون ثئودر آدرنو و ماکس هوکيمر بود که فلسفه بزرگ فرانفورت را نوشتند
German Thinkers, Theodor Adorno (1903-1969) & Max Horkheimer (1895-1973)

کتاب: آزادي، حق انتقاد از اسلام است

در فرهنگ ايران جان مقدس است. نه اينکه فقط آخوند نميتواند فتواي قتل يا جهاد بدهد، بلکه حتي خدا نميتواند فرمان قتل بدهد چون در فرهنگ ايران انسان گوهري از خداست

ما خواهان بنا کردن جامعه و حکومت
بر پایه فرهنگِ ایران هستیم

فرهنگ ایران خواب و خيال نیست. اینها اصالتهای ایرانیان هستند که از 1800 سال پیش بدست موبدان زرتشت و بعد از چندی با حمله اعراب به فرهنگ زدائی ایران پرداختند. این فرهنگ از بین نرفت. این فرهنگ در روح و روان هر ایرانی هنوز زنده است. مفاهیمی ژرفی چون خرد، جام جم، خوشه پروین، شاه پریان، پري، پري زاده، رام، زهره، سیمرغ، شهر خٌرم، جهان آرائي، کشور آرائي را شنیدیم ولی درک آنها برای ما بخاطر همین فرهنگ زدائی مشکل است. همچنین درک فیلسوفها و شعرائی .چون مولوی، فردوسی، .خيام، حافظ، اطار، زرتشت و .... برای ما بخاطر همین فرهنگ زدائی بسيار مشکل شده است
پروفسور جمالی با تلاشهای فراوان و با انتشار بیش از90 کتاب و صدها مقاله و ده ها سخنرانی بسيار پر بار، فرهنگ ایران را همچون آینه در جلوی چشم ما میگذارد. ما در اینجا تا آنجائی که در توان ماست مطالب بسیار گرانبهای این پرفسور بزرگ را در این .سایت وارد میکنیم

تا روند فکري ما به سمت خرد گرائي به حرکت نيفتد و با فرهنگ اصيل خود آشنا نشويم و هويت خود را نيابيم و ندانيم که کي هستيم و از غرب و عرب دريوزگي و گدائي کنيم کارهاي ما هميشه گير خواهد داشت و هميشه با هم در ستيز خواهيم بود. جوانان از فرهنگ ژرف ايراني بايد انرژي بگيرند و دوستان و رفيقان را از اين فرهنگ عظيم مطلع سازند تا اميد دوباره به جامعه باز گردد. اين آخوندها اميد را از جوانان ما گرفتند

از دوستان ميخواهيم که مطالب گرانبهاي درج شده در اين سايت را جدي گرفته و براي يادگيري فرهنگ اصيل ايران مطالب اين سايت را با تمرکز بخوانند. در صورت مشکل بودن تفهيم مطالب، اول به سخنرانيها چندين بار گوش فرا دهيد. تا با لغتهاي اصيل از ياد رفته آشنا شويد. قرنها است که بنگاهاي قدرت طلبي و آخوندي بر سر فرهنگ و ارزشهاي والاي ايراني کوفتند. بر ماست که در اين عصر ساتلايت و اينترت از خارج از کشور عزيز ايران اين ارزشها را در جلوي مردم بگذاريم تا با هويت و ارزشهاي خود آشنا شوند تا دوباره اميد و خرد انديشي بر روان ايرانيان باز گردد. اين آخوندها اميد را از ما گرفتند. پرفسور منوچهر جمالي را در اين راه تنها نگذاريم. ايراني باشيم تا با هم باشيم

ما هی میگوئیم جدائی دین از حکومت. تا مقدمات آماده نشود شما نمیتوانید جدائی دین از حکومت را اجرا کنید. ملت باید آمادگی داشته باشند. مغز مردم باید آمادگی داشته باشد. تصویر باید در ذهن عوض شود. مایه فرهنگی باید عوض شود. دموکراسی را نباید مثل کامپیوتر با یک هواپیما به ایران برد. ما بايد شالوده هاي فرهنگ خود را بشناسيم و سيستم دموکراسي ، يا شهر خرٌم و يا کشور آرائي خود را بر آن شالوده ها استوار کنيم. فرهنگ عظيم ايران بر روي مهر استوار است نه ايمان. عشق ومهر فراسوي دين و ايمان است

من ایرانی هستم. من می جويم پس من آنچه را ميجويم هستم(مولوي). من ایده ئی و یا مذهبی را رد نمیکنم من نیز میخواهم جستجوکنم و باشم. من عرب نیستم. من غربی نیستم. من به همه اینها احترام میگذارم. ولی من هم هویت دارم. من فرهنگ بسیار غنی دارم. من هویت خود را، که قدرت آخوندی از 1800 سال پیش که موبدان زرتشت شروع به نابودی فرهنگ من کردند و هنوز هم در لباس شیخ و شحنه ادامه دارد، دوباره باز خواهم یافت. من بهشت عرب را نميخواهم. من بهشت خود را در فرهنگ خودم ميسازم همانطور که جمشید ساخت. من دنبال آن مایه فکری فرهنگی هستیم که سبب پیدایش حقوق بشر در کورش کبیر شد: من میخواهیم بدانم این مایه فکری و فرهنگی چیست که از آن کورش کبیر، زرتشت، مولوی، فردوسی، خیام، حافظ .... تراوش کرده است. من میخواهم بدانم که آن مایه فکری وفرهنگی چیست که این جشنهای مردمي و باستانی (نوروز، جشن مهرگان، جشن صده، چهارشنبه سوری، سیزده بدر و ...) از آن تراوش کرده است
جهان را بخوبي من آراستم .... چنان گشت گيتي که من خواستم ... فردوسي

خرد، شاه بايد، زبان، پهلوان .......... چو خواهي که بي رنج باشد روان ..... فردوسی

روان، هنگامی آرامش دارد که شاه او، خردش میباشد
و زبانش، پهلوانیست که آنچه خرد میاندیشد، با دلیری میگوید
وگرنه روان، همیشه درد میبرد
خردِ توانا، به تنهائی به درد نمیخورد
خرد توانمندی که از پیدایش خود میترسد، زرنگی و حیله گری میشود، و آفت اجتماع میگردد
دلیری یک دانشمند است که ارزش به دانش او میدهد، نه انبار پر گنجایش دانش او
اندیشیدن توانا، نیاز به دلیری و کستاخی هم دارد، تا روان، درست و شاد باشد
خردمندانی که آنچه را میاندیشد، از ترس، نمیگوید، بیماران روانی میشوند
جامعه ای که میاندیشد، ولی دلیری برای گفتن ندارد، فرهنگش، بیمار میشود
آنکه دلیر نیست هیچگاه راست نمیگوید
آنکه به دیگری، آزادی نمیدهد تا راست بگوید
آفرینندهِ دروغیست

حکومتی که نمیگذارد مردم آنچه در دل دارند بگویند
اصل دروغ و ضد حقیقتست

جامعه ای که همه از گفتن اندیشه های خود میترسند, همه به هم دروغ میگویند
دلیر کسی است که از دادن آزادی گفتار و اندیشه نمیترسد
و دلیرتر، کسیست که رویاروی هر گونه قدرتی میایستد و راست میگوید
ز نیرو بود مرد را راستی
منوچهر جمالی؛ فیلسوف معاصر ایران

 

English section
Simorgh Raam (click bezanid)

مقاله ها Professor Jamali

کتابهاي پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

سکولاريته و حقوق بشر

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد