خواننده: استاد شهرام ناظري

بياييد بييائيد به گلزار بگرديم
بیایید بیایید به گلزار بگردیم .................................. بر این نقطه اقبال چو پرگار بگردیم
بیایید که امروز به اقبال و به پیروز ........................ چو عشاق نوآموز بر آن یار بگردیم
در این خاک، در اين خاک در این مزرعه پاک ......... بجز مهر، بجز عشق دگر تخم نکاریم
در این غم چو نزاریم در آن دام شکاریم ..................... دگر کار نداریم، در این کار بگردیم
شما مست نگشتید، از آن باده نخوردید ................. چه دانید، چه دانید، که ما در چه شکاریم
خیزید مپرسید که هنگام صبوح هست ................................ ستاره روز آمد که آثار بدیدیم
بیایید بیایید به گلزار بگردیم .................................... بر این نقطه اقبال چو پرگار بگردیم

شعر از مولوي
بجز مهر، بجز عشق دگر تخم نکاريم: لغت اصلي در اينجا تخم است نه بذر که در ترانه خوانده ميشود. اين از همان فرهنگ زايشي ماست که همه چيز از تخم مي آيد و از بن مي آيد. يک چيزي که تخمي است خيلي خوب است چون از ريشه و بن است ولي اين را زشتش کردند که فرهنگ ما را بکوبند. شايد به همين دليل اين خواننده مهربان ما تخم را تبديل به بذر نمود

یک عده میپرسند که چرا از این آهنگهای کلاسیک در این وب سایت استفاده میکنید
جواب: من در کوشش هستم از آهنگهائی استفاده کنم که هویت ما را زنده کند، در مطالبهای این سایت احساس مسئولیت میکنم. جهان غرب توانست خود را از عقب ماندگی فکری نجات دهد و امروزه در کارهای هنری و آهنگسازی و رفتار خود میتواند هر گونه دلغک بازی را راه بیندازد و تمام این دلغک بازیها میتوانند هنر برای جهان غرب باشد. ولی هر دلغک بازی برای ما نمیتواند یک هنر باشد. بخاطر اینکه ما از آن مرحله ترانزیشن فکری که اروپا گذشت، نگذشتیم. این است که کپی کردن ما از غرب خیلی خطرناک است. ما فرصت هر گونه دلغک بازی را نداریم، ما باید به کارهای اساسی بپردازیم، به کارهای ریشه ای بپردازیم، در هنرهای ما، در نوشتن ما، در رفتار ما، در برخوردهای ما وحتی در دلغک بازیهای ما. تا خودمان را بیدار کنیم و اجتماع خود را بیدار کنیم به تفکر، به اندیشیدن، به شیوه اندیشیدن
غرب در آن طرف رودخانه تفکر است ولی ما این طرف ساحل. ما برای عبور از این رودخانه خطرناک ضربه های محلکی خوردیم و میلیونها تا حال کشته دادیم. نه اینکه آنطرف رودخانه هنوز نرفتیم بلکه ما را بیشر اینطرف رودخانه به خشکی آوردند. این رودخانه تا حال به خاطر باد و بوران شرایطش نیز تغییر کرده است و حتی گودتر نیز شده است

Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

کتابهاي پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

سکولاريته و حقوق بشر

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريات و تشويق شما ما را دلگرم ميکند

دوستداران پالتاک
اينجا کليک کنيد

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure