خواننده: استاد شهرام ناظري

تا کي به تمناي وسال تو يگانه
تا کی به تمنای وصال تو یگانه ............... اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه
گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد ...............یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه
حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار .......... او خانه همی جوید و من صاحب خانه
مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو ................مقصوده تویی کعبه و بتخانه بهانه
هر در که زدم صاحب آن خانه تویی تو ...........هر جا که روم پرتو کاشانه تویی نو
هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید ..............بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه
ای تیر غمت را دل عشاق نشانه ...............جمعی به تو مشغول و تو غائب ز میانه

شعر از: ؟؟؟؟؟؟؟


Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

کتابهاي پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

سکولاريته و حقوق بشر

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريات و تشويق شما ما را دلگرم ميکند

دوستداران پالتاک
اينجا کليک کنيد

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure