Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi


شعر فاطی جون ؛ خراساني و با لحجه خراساني

کار تو خند و شوخی کارمو ایوایا
 
فاطی جون عید و خورشید پر از گرمایی
مو خونم اینور دنیا یا. امریکایا
 
تو خونت ناف مشد نزدیک آقام رضا
دست مو رودخانیا دستای تو دریایا
 
دست مو قد مکشه تا که به دستات برسا
جای تو توی دلم از همه جا زیبایا
 
نگی یکوقت میخوامت مثل همانهای دگه
فاطی جون عشق شای همه عشقایا
 
خیلیها را دوست داروم اما تورا خیلي بیشتر
عمر شمع و گل پروانه مگند کوتایا
 
تا داری وقت بیا تا که بگردم دورت
بس که حرفای تو پر حرفه گر و امایا
 
وای که ای لفظ و قلم پاک مو رو دیوونه کرد
روز مو بی تو شبا شب دیگه واویلایا
 
وای چه وقتها که دلم پشت سرت شور میزنه
تو که بهتر میدونی گل چیه که زیبایا
 
هیچوت تو چشاتو روی گل قالی ننداز
سر و سامون ندارا هر که که خاطرخایا
 
خونت آباد محبت که خرابوم کردی
اسم مو ورد زبونه همه یه مستایا
 
بعد صد سال که این اوسنه ها کهنه برند
چه مرا عاقبت کار؟ خدا دانایا
 
مو که گفتوم موخومت هرچه برا بادا باد
 
 


گل پامچال

گل پامچال گل پامچال بیرون بیا بیرون بیا فصل بهاره عزیز موقع کاره
شکوفانه شکوفانه غنچه وا شده غنچه واشده بلبل سر داره عزیز موقع کاره
بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بنشانیم موقع کاره
بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بنشانیم فصل بهاره
شب مهتاب شب مهتاب آیم و آیم ، آیم وآیم ای جان دلبر
عزیزم ای جان دلبر
به قربونت ، چشم حیرونت چشم حیرونت نازنین دلبر
عزیزم ای جان دلبر
بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بنشانیم موقع کاره
بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بنشانیم فصل بهاره

گل پامچال
گل پامچال، گل پامچال، بیرون بیه، بیرون بیه، فصل بهارای، فصل بهارای
شکوفان، شکوفان، غنچه وا کوده، غنچه وا کوده، بلبل سر دارای، بلبل سر دارای
عزیز فصل بهارای، تی چومان گوشه دارای، تره خال مزه دارای، تره خال مزه دارای
ویریز کاول اوسانیم، دانه بشانیم، امی توم بجارای
ویریز کاول اوسانیم، دانه بشانیم، امی توم بجارای

مهتاب شبان، مهتاب شبان، آیم تی خانه، آیم تی خانه، آیم تی کوتی ور، می جان دیل بر
تره قربان تره قربان، تی چومه حیران، تی چومه حیران، تی بلا به می سر، می جان دیلبر
بشم قربان دیلبر، بلا گردن دیلبر، می هم پیمان دیلبر
ویریز کاول اوسانیم، دانه بشانیم، امی توم بجارای
ویریز کاول اوسانیم، دانه بشانیم، امی توم بجارای

آفتاب گولِی، آفتاب گولِی، بیرون بامو، بیرون بامو، دِ ویری ویری کور، دِ ویری ویری کور
جه خروسخان، جه خروسخان، می آرام جان، می آرام جان، گردم تی خانه دور، گردم تی خانه دور، ویری می آرام جانای، بنازم تی نرگسانای، تی ذلفان بنفشه مانای
ویریز کاول اوسانیم، دانه بشانیم، امی توم بجارای
ویریز کاول اوسانیم، دانه بشانیم، امی توم بجارای

خواننده: استاد ناصر مسعودی


کوروش يفمايي

ترانه: بارون بارونه
بارون بارونه زمينا تر ميشه
گل نسا جونوم كارا بهتر ميشه

گل نسا جونوم تو شاليزاره
برنج مي كاره مي ترسم بچاد

طاقت نداره طاقت نداره

دونه هاي بارون ببارين آرومتر
بهاراي نارنج داره ميشه پرپر

گل نساي منو ميدن به شوهر
خداي مهربون تو اين زمستون

يا منو بكش يا اونو نستون

بارون مي باره زمينا تر ميشه
گل نسا جونوم كارا بهتر ميشه

گل نسا جونوم غصه نداره

زمستون مي ره پشتش بهار

بارون بارونه زمينا تر مي شه
گل نسا جونوم كارا بهتر مي شه

گل نسا جونوم تو شاليزاره
برنج مي كاره مي ترسم بچاد

طاقت نداره طاقت نداره

 

يه گل سايه چمن
تازه شکفته تازه شکفته
يه گل سايه چمن سايه چمن
نه خش مي افته نه خش مي افته
نه دستم بش ميرسه بش ميرسه
تيغت بريده دستم
مستم مستم مستم
تيغت بريده دستم
مستم مستم مستم
عهدي ببنديم عهدي ببنديم
بيا بريم شاه چراغ شاه چراغ
عهدي ببنديم عهدي ببنديم
بيا بريم شاه چراغ شاه چراغ
کمر ببندم کمر ببندم
نه دستم بش ميرسه بش ميرسه
تيغت بريده دستم
مستم مستم مستم
تيغت بريده دستم
مستم مستم مستم
     
     
     


مراببوس

مرا ببوس،مرا ببوس.
براي آخرين بار،
ترا خدا نگهدار ،
كه مي روم به سوي سرنوشت.
بهار ما گذشته ،
گذشته ها گذشته ،
منم به جستجوي سرنوشت .
در ميان طوفان ، همپيمان با قايقرانها
گذشته از جان ، بايد بگذشت از طوفانها
به نيمه شبها دارم با يارم پيمانها
كه برفروزم آتشها در كوهستانها.
شب سيه ،
سفركنم.
ز تيره ره گذر كنم .
نگه كن اي گل من .
سرشك غم به دامن ،
براي من ميفشان .
اي دختر زيبا !
امشب بر تو مهمانم .
در پيش تو مي مانم .
تا لب بگذاري بر لب من .
دختر زيبا !
از برق نگاه تو ،
اشك بيگناه تو ،
روشن سازد يك امشب من .

ای ایران

آهنگ:روح اللّه خالقی

شعر: حسین گل گلاب

خواننده: بنان

اي ايران اي مرز پر گهر

اي خاكت سر چشمه ي هنر

دور از تو انديشه ي بدان

پاينده ماني و جاودان

اي دشمن ارتو سنگ خاره ي من آهنم

جان فداي خاك پاك ميهنم

مهر تو چون شدپيشه اَم

دوراز تو نيست اَنديشه اَم

در راه تو

كٍي ارزشي دارد اين جان ما

پاينده باد خاك ايران ما

***

سنگ كوهت دُرّ گوهر اَست

خاك دشتت بهتر از زَر است

مهرت از دل كٍي برون كنم

برگو بي مهر توچون كنم

تا گردش جهان ودور آسمان به پاست

نور ايزدي هميشه رهنماي ماست

مهر تو چون شد پيشه ام

دور از تو نيست انديشه ام

در راه تو

كٍي ارزشي دارد اين جان ما

پاينده باد خاك ايران ما

***

ايران اي خرم بهشت من

باشد از تو سرنوشت من

گرآتش بارد به پيكرم

جز مهرت در دل نپرورم

از آب وخاك ومهرتوسرشته شد گٍلم

مهر اگربرون رود تهي شود دلم

مهر تو چون شد پيشه اَم

دوراز تو نيست اَنديشه اَم

در راه تو

كٍي ارزشي دارد اين جان ما

پاينده باد خاك ايران ما


--------------------------------------------------------------------------------


الهه ناز

آهنگ:اکبر محسنی

شعر:کریم فکور

خواننده: بنان

باز ای الههء ناز با دل من بساز

کین غم جان گداز برود زبرم

گر دل من نیاسود از گناه تو بود

بیا تا ز سر گنهت گذرم

باز می کنم دست یاری به سویت دراز

بیا تا غم خود را با راز و نیاز

ز خاطر ببرم

گر نکند تیر خشمت دلم را هدف

به خدا همچو مرغ پر شور و شعف

به سویت بپرم

آنکه او به غمت دل بندد چو من کیست ؟

ناز تو بیش از این بهر چیست؟

تو الههء نازی بر بزمم بنشین من تو را وفا دارم بیا که جز این

نباشد هنرم

این همه بی وفایی ندارد ثمر به خدا اگر از من نگیری خبر

نیابی اثرم


--------------------------------------------------------------------------------

بارون بارونه

آهنگ:عطااللّه خرّم

شعر: سیروس آرین پور

خواننده: پری زنگنه- الهه-ویگن

بارون بارونه زمینا تر میشه گلنسا جونم کارا بهتر میشه

نسا جونُم غصّه نداره زمستون میره پشتش بهاره

زمستون میره پشتش بهاره

دونه های بارون ببارین آرومتر بهارای نارنج داره میشه پرپر

گلنسای منو میدن به شوهر خدای مهربون تو این زمستون

یا منو بکش یا اونو نستون


--------------------------------------------------------------------------------


بردی از یادم

آهنگ:مرتضی گرگین زاده

شعر:پرویز خطیبی

خواننده:پوران .دلکش+ویگن

بردی از یادم دادی بر بادم با یادت شادم

دل به تو دادم در دام افتادم از غم آزادم

دل به تو دادم فتادم به بند ای گل بر اشک خونینم بخند

سوزم از سوز نگاهت هنوز چشم من مانده به راهت هنوز

چه شد آن همه پیمان که از آن لب خندان

بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن

کی آیی به برم ای شمع سحرم

در بزمم نفسی بنشین تاج سرم

تا از جان گذرم

پا به سرم نه جان به تنم ده چون به سر آمد

عمر بی ثمرم

نشسته بر دل غبار غم زانکه من در دیار غم گشته ام غمگسار من

امید اهل وفا تویی آفت جان ما تویی رفته راه خطا تویی


--------------------------------------------------------------------------------


پیک سحری(مهر و ماه)

آهنگ: همایون خرّم

شعر: کریم فکور

خواننده: پروین

یک نفس ای پیک سحری بر سر کویش کن گذری

گو که ز هجرش به فغانم فغانم

ای که به عشقت زنده منم گفتم از عشقت دم نزنم

من نتوانم نتوانم نتوانم

من غرق گناهم، تو عذر گناهی روز و شبم را، تو چو مهری تو چو ماهی

چه شود گر مرا رهانی ز سیاهی

چون باده به جوشم،در جوش و خروشم من سر زلفت به دو عالم نفروشم

روز و شبم را، تو چو مهری تو چو ماهی

همه شب بر ماه و پروین نگرم گر آید رخسارت در نظرم

چه بگویم، چه بگویم، به که گویم این راز غمم این بس که مرا کس نبود دمساز


--------------------------------------------------------------------------------

جان مریم

آهنگ: کامبیز مژدهی

شعر: محمّد نوری

خواننده: محمّد نوری

جان مریم چشماتو واکن، منو نگاه کن

در اومد خورشید، شد هوا سپید

وقت اون رسید که بریم به صحرا آی نازنین مریم، آی نازنین مریم

جان مریم سری بالا کن، منو صدا کن

بشیم رونه، بریم از خونه

شونه یه شونه، به یاد اون روزها آی نازنین مریم، آی نازنین مریم

باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم

کاش می خوابیدم، تو رو خواب می دیدم

خوشه غم توی دلم زده جوونه، دونه به دونه

دل نمی دونه چه کنه با این غم آی نازنین مریم، آی نازنین مریم

بیا رسید وقت درو مال منی از پیشم نرو

بیا سر کارمون بریم درو کنیم گندمارو

بیا رسید وقت درو مال منی از پیشم نرو

بیا سر کارمون بریم بیابیا نازنین مریم، آی نازنین مریم


--------------------------------------------------------------------------------


دوش دوش

آهنگ:علی اکبر شیدا

دوش دوش دوش

دوش که آن مه لقا با وفا خوش ادا با صفا

دوش دوش دوش

از برم آمد و بنشست برده دین و دلم از دست

دوش دوش دوش

آتشی در دلم سر زد جانم سر زد جانم سر زد

زآن رخ همچو آذر زد جانم سر زد جانم سر زد

سوخت سوخت سوخت

(سوخت همه خرمنم یکسره جان و تنم

کشتهء عشقت منم ای صنم بد مکن

بیش از این ظلم بی حد مکن بیش از این ظلم بی حد مکن

سوخت سوخت سوخت)(2)


--------------------------------------------------------------------------------

رشید خان

آهنگ محلّی قوچان

امروز دو روزه للو، فردا سه روزه لو رشید نیومد للو، دلم می سوزه لو

های های رشید خان سردار کلّ قوچان (2)

رفتی نگفتی للو، یه یاری دارم لو در شهر غربت للو دلداری دارم لو

های های رشید خان سردار کلّ قوچان (2)


--------------------------------------------------------------------------------

رفتم

آهنگ:علی تجویدی

شعر:نواب صفا

خواننده:هایده

رفتم، رفتم

رفتم و بار سفر بستم با تو هستم هر کجا هستم

از عشق تو جاودان، ماند ترانهء من با یاد تو زنده ام، عشقت بهانهء من

پیدا شو چو ماه نو، گتهی به خانهء من تا ریزد گل از رخت، در آشیانهء من

رفتم و بار سفر بستم با تو هستم هر کجا هستم

آهم را می شنیدی به حال زارم می رسیدی

نازت را می خریدم تو ناز من می کشیدی

به خدا که تو از نظرم نروی چو روم ز برت ز برم نروی

رفتم و بار سفر بستم با تو هستم هر کجا هستم

اگر مراد ما برآید چه شود؟ شب فراق ما سرآید چه شود؟

به خدا کس زحال من خبر نشد که به جز غم نصیبم از سفر نشد

نروی یک نفس ز پیش چشم من که به چشمم به جز تو جلوه نشد

رفتم و بار سفر بستم با تو هستم هر کجا هستم

رفتم، رفتم، رفتم، رفتم


--------------------------------------------------------------------------------

شاه صنم

ترانهء محلّی خراسان

شاه صنم زیبا صنم بوسه زنم لبهای تو

ابریشم قیمت نداره حیف از اون موهای تو

آی سر راهت نشینم خسته خسته یار گلم

آی گل ریحون بچینم دسته دسته یار گلم

آی گل ریحون چنین بویی نداره یار گلم

آی دل مو طاقت دوری نداره یار گلم

به قرآن مجید آیه آیه

دلم هر لحظه دیدار تو خواهه

اگر از طعنه های مردم نترسم

به دنبالت می آیم مثل سایه یار گلم

آی بیا که جانم از جانت جدا نیست یار گلم

آی بیا که در دل من جز صفا نیشت یار گلم

آی بیا یک لحظه پیش هم نشینیم یار گلم

آی خدا می دونه دنیا را وفا نیست یار گلم


--------------------------------------------------------------------------------

عزیز بنشین به کنارم

ترانهء محلّی بیرجند

عزیز بنشین به کنارم ز عشقت بی قرارم

حالا مرو از کنارم بخدا دوست می دارم

دو پنج روزه که دور از نازنینم عزیز بنشین به کنارم

گهی در آسمان گه در زمینم عزیز بنشین به کنارم

سر کوه بلند تا کی نشینم عزیز بنشین به کنارم

که لاله سرزنه گل را بچینم عزیز بنشین به کنارم

عزیز بنشین به کنارم ز عشقت بی قرارم

جون تو طاقت ندارم

حالا مرو از کنارم بخدا دوست می دارم


--------------------------------------------------------------------------------

غوغای ستارگان

آهنگ: همایون خرّم

شعر:کریم فکور

خواننده:پروین

امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم

باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگان

امشب یکسر شوق و شورم، از این عالم گوئی دورم

از شادی پر گیرم که رسم به فلک سرود هستی خوانم در بر حور و ملک

در آسمان غوغا فکنم سبو بریزم ساغر شکنم

امشب یکسر شوق و شورم، از این عالم گوئی دورم

با ماه و پروین سخن می گویم، وز روی مه خود اثری جویم

جان یابم زین شبها، می کاهم از غمها

ماه و زهره را به طرب آرم،از خود بی خبرم ز شعف دارم

نغمه ای بر لب ها، نغمه ای بر لب ها

امشب یکسر شوق و شورم، از این عالم گوئی دورم

 

Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

مقالات پروفسور جمالي

صد پوند جايزه براي بهترين مقاله

کتابهاي پروفسور جمالي

مختصري از آنچه که از پروفسور ياد گرفتم

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است برايمان ايميل بدهيد. تشويق شما بيخوابي ما را از ياد ميبرد


 

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure