Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

اين ترسيمي است از سيني نقره در ارميتاژ پطرزبورگ (روسيه) ، هنر دوره ساساني . ترسيم اين بوسيله فرنگيس انجام شد و بعد رنگ آميزي شد. رنگ آمیزی الگوئي از طاووس و رنگين کمان است. سيني نقره که در ارميتاژ پطرزبورگ (روسيه) است، در حدود هزار و پانصد سال عمر دارد و از دوره اواخر ساسانيان است که نشان موجوديت خرٌمدينان و سيمرغيان در دوره فشار موبدان زرتشتي است

به فرهنگ يازد، کسي کش خرد ...... بود در سر و، مردمي پرورد
فردوسي

این تصویریست شگفت انگيز و بنيادي در نهاد ایرانیان

يک سخنراني در ارتباط با سيمرغ که سيمرغ چيست؟ آيا سيمرغ افسانه است؟. اينجا کليک کنيد
آن زن برهنه زهره است که نماد پیدایش و طرب و رقص و شعر از سيمرغ است
این نمای زا یش رام ، دختر سيمرغ، از سيمرغ است. چون رام خداي باده و موسيقي وبينش است به معناي آن است که شعر و موسيقي و رقص و بينش مستقيماً زاده از سيمرغ است. البته سيمرغ همان فروهر در هر انساني است و رام يا زهره روان هر انساني هست

ببینید چه تجسم ایده آلی در این سیمرغ نهفته است
این تصویرسیمرغ، این را نشان میدهد که یک فرزند را رخسان دارد میزاید. و آن فرزند که رام باشد، در حال دادن شراب یا انگور به مادرش هست. تنها دلیلی که این زن لخت است، بخاطر این است که نشان دهند که از سیمرغ دارد متولد میشود و به وجود می آید. وجود از وجد است و معنی شادی و رقص را دارد و بخاطر همین رام در حال رقص است. وجود ما در وجد است
زرتشت هنگام زاده شدن میخندد، از همین فلسفه بالا می آید
این داستان که زرتشت خندان از مادر متولد میشود، درست از همین فلسفه است. این داستان امروزه شکل معجزه به خود گرفته است. ولی این داستان، بیان پیدایش انسان به طور کلی بوده است. چون خدای ایران، خدای قدرت نبود که معجزه بکند. معجزه کردن، با تصویر خدای مقتدر پیوند خورده است. ولی خدای ایران، خدای مهر است. و نیاز به معجزه ندارد. خدای ایرانی به انسان، عجزش را به رُخش نمی کشد. این برترین خوارشماری انسان است. این داستان، در اصل، داستان زایش جم (یا داستان زایش هر انسانی) بوده است که از مادر زاده میشود. در هنگام زاده شدن، در حین زاده شدن، بهمن، یعنی اصل خرد شاد، اصل بزم، اصل همپرسی، اصل خنده، با هر انسانی می آمیزد. به عبارت دیگر، در حین زاده شدن، فطرت انسان، کاربرد خرد شاد و خرد بزم آور، و خرد خندان است

عکسي از خود بشقاب که در موزه پيترزبرگ روسيه نگهداري ميشود

بالهای سیمرغ نماد باد است، نماد موج دريا نموده ميشود. باد اصل جان و عشق با هم است. مثلاً ميترا جامه ئي ميپوشيد که باد آنرا به موج مي آورد. سيمرغ اصل جان وعشق است

آن دختر برهنه که در رقص و طرب است افشره يا شيره سيمرغ است که زهره ميباشد با خوشه انگور که نماد شراب است در حال طرب و رقص و نوا که اين نوا همان رام است که در اين حالت طرب در حال زائيدن از سيمرغ است که خداي جان و عشق است. اين جان و عشق با دستهاي سيمرغ همانطور که در تصوير ميبينيد نگهداري ميشود و محافظت ميشود و آن گلی را که در دورش میبینید نیلوفر است

در اصل لغت ايران از ايريانه است که به معني جاي رام و جاي طرب است. وجود هستي به زن نسبت داده ميشد چون مظهر زاينده گي بود و بخاطر همين ما به خورشيد، خورشيد خانم ميگوئيم. چون در اصل اين خورشيد است که مظهر پيدايش همه چيزها است

اسم ایران ترکیب از دو لغت است(ایر+یانه=ایران)، ایرو هره که تبدیل به واژه "حریت= آزادی "شده است ، از همین هره =حر می آید و به همین علت ایرانیان را احرار=آزادگان می نامیدند، چون پیروان ایر=هیره =خیری بوده اند. و به همین علت "تحری "، به معنای جستجو است
یانه = یان = خانه عشق ورزی بوده است ، که همیشه درآن طرب و موسیقی و مستی میباشد ازچنین بُنی است که زمان یا کیهان یا انسان ، پیدایش می یابند

از کتاب: شهر خرد بجاي شهر ايمان و از کتاب مولوي درخانه، یا در « بُن عشق »همیشه موسیقی نواخته میشود

اير اسم خداي ايران است که با گل ختمي همخاني دارد، همانطور که اناهيتا خداي ايران با گل نيلوفر همخاني دارد. همانطوريکه گفتيم يانه و يان و خان يعني خانه، يعني خانه عشق. حالا اين معني بسيار زيبا از سم ايران بر مي آيد. ايران يعني جائي که سيمرغ فرود آمد و اير يا رام آمده و در ايران سايه افکنده و با ايران يکي شده

اکثر اسم شهرهاي ما نيز از سيمرغ گرفته شده است. مثلا به اصفهان جي ميگفتنتد که يکي از اسمهاي سيمرغ است. مثال ديگر همين اسم خمام، خم در واقع همان ني است و خمام يعني مادر ني . در اصل مادر ني همان سيمرغ است


.بوجود آمدن، معنی رقص است و وجد و وجدن با وجود یکی است. انسان گوهرش و فطرتش شادی است رقص است

،این رام شدن را که ما به اسب و حیوانات به عنوان اهلی شدن میگوئیم. معنی اصلی این رام شدن به معنی مدنی شدن است .شهری شدن است، با موسیقی شدن است. همه این کارها را رام میکرده است
اين لغت بينوا که معني بچاره را دارد از فرهنگ اصيل ما است. بينوا به کسي نميگوفتند که بي پول بود. بينوا کسي بود که نوا نداشت. يعني موسيقي نداشت

.این خرٌمدین ها بودند که این موسیقی ایرانی را نگهداشتند. موسیقیزنان همه خرمدٌین بودند
این رقص ویرلینگ که در ترکیه معرف شده و در مسابقه موسیقی اروپا نیز با همین اسم ویرلینگ امسال شرکت کردند از قزلیات .مولوی است که از خود رام می آید

«انسان ، درخودش ، بهشت و حور خودش » هست ، « انسان در خودش ، بُن زاینده شادی و عیش و سور خودش » هست

ازاین رو ، مولوی بلخی در بالای بام خانه خود درقونیه ، میدید که کعبه ( که مراد ِ همه موءمنان اسلامست ) آمده است، و درآسمان به گرد «او» میچرخد ، چون او درخودش ، معنا ی زندگی را دارد .غایتش ومرادش ، فراسویش نیست ، تا گرد او به گردد .انسان، گرد چیزی میگردد یا طواف میکند ، که سعادت و غایت اوست . وپدیده رقص به دورخود، بدین معناست که انسان ، « مراد همه مرادهاست » . بنا برفرهنگ ایران ، انسان، یقین دارد که اوخودش ، مراد همه مرادهایست ، از این رو، کعبه هر ملتی ، به دور چنین انسانی ، طواف میکند .
کعبه طواف میکند ، برسرکوی یک بُتی
( بت ، اشاره به خود مولوی است )
این چه بت است ای خدا ، این چه بلا و آفتی
اوست بهشت و حور خود ، شادی و عیش و سورخود
درغلبات نور خود ، آه عظیم آیتی
او ، انسانیست که معنا یش را در خودش دارد ، نه در آخرت و نه در ملکوت ، تا آخرت وملکوت ، غایتش بشود. مولوی احساس میکرد که کعبه که « مراد یا غایتِ » همه مسلمانانست ، دوراو میچرخد یا میرقصد ، چون او یقین داشت که درخود ، اصل هستی ومعنایش را دارد . درفرهنگ ایران ،هرچه دروجودِ خود ، غایت و معنایش را دارد، شادی میکند و میرقصد و خوش است و به گرد خود میچرخد


Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

کتابهاي پروفسور جمالي

مختصري از آنچه که از پروفسور ياد گرفتم

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است برايمان ايميل بدهيد. تشويق شما بيخوابي ما را از ياد ميبرد


 


home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure