Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

اين نقشي است از سيمرغ و رام در يک بشقاب نقره اي که در موزه پيترز برگ روسيه نگهداري ميشود. اين بشقاب در حدود هزار و پانصد سال عمر دارد و از دوره اواخر ساسانيان هست که نشان موجوديت خرٌمدينان و سيمرغيان در دوره فشار موبدان زرتشتي است

این تصویریست شگفت انگيز و بنيادي در نهاد ایرانیان
آن زن برهنه زهره است که نماد پیدایش و طرب و رقص و شعر از سيمرغ است
این نمای زا یش رام ، دختر سيمرغ، از سيمرغ است. چون رام خداي باده و موسيقي وبينش است به معناي آن است که شعر و موسيقي و رقص و بينش مستقيماً زاده از سيمرغ است. البته سيمرغ همان فروهر در هر انساني است و رام يا زهره روان هر انساني هست

يک سخنراني در ارتباط با سيمرغ که سيمرغ چيست؟ آيا سيمرغ افسانه است؟. اينجا کليک کنيد

کار هنري: اين تصوير زيبا در اصل ميبايستي رنگهاي رنگين کمان داشته باشد. بالهاي سيمرغ همرنگ پر طاووس است. خوانندگان ميتوانند روي اين، کار هنري انجام دهند و براي ما بفرستند و ما آن را به اسمشان اگر خواستيد داخل وب سايت ميگذاريم

سخنراني ديگر: سیمرغ وقتی که سوخته و خاکستر شد از خاکسترش بر میخیزد و پرواز میکند. این خرافه است؟
ببینید که چرا این یک اندیشه کمال در فرهنگ ایران است. اندیشه ای بسیار ژرف و حیرت انگیز. هر ایرانی در ضمیرش این سیمرغ نهفته است. آنچیزی که نمیگذارد ما با فرهنگ خود آشنا بشویم درست خرافاتی است که به نام فرهنگ و تاریخ در زهن و روان ما جا انداختند. این رویاها و آرمانها هستند که فرهنگ ما است نه اعمال فلان قلدر یا فلان نوشته الهیات

بالهای سیمرغ نماد باد است، نماد موج دريا نموده ميشود. باد اصل جان و عشق با هم است. مثلاً ميترا جامه ئي ميپوشيد که باد آنرا به موج مي آورد. سيمرغ اصل جان وعشق است

آن دختر برهنه که در رقص و طرب است افشره يا شيره سيمرغ است که زهره ميباشد با خوشه انگور در حال طرب و رقص و نوا که اين نوا همان رام است که خداي جان و عشق است. اين جان و عشق با دستهاي سيمرغ همانطور که در تصوير ميبينيد نگهداري ميشود و محافظت ميشود و آن گلی را که در دورش میبینید نیلوفر است

در اصل لغت ايران از ايريانه است که به معني جاي رام و جاي طرب است. وجود هستي به زن نسبت داده ميشد چون مظهر زاينده گي بود و بخاطر همين ما به خورشيد، خورشيد خانم ميگوئيم
.بوجود آمدن، معنی رقص است و وجد و جدن با وجود یکی است. انسان گوهرش و فطرتش شادی است رقص است


،این رام شدن را که ما به اسب و حیوانات به عنوان اهلی شدن میگوئیم. معنی اصلی این رام شدن به معنی مدنی شدن است .شهری شدن است، با موسیقی شدن است. همه این کارها را رام میکرده است

این موبدان زرتشت بودند که اول با این سیمرغ جنگیدند. چون این موبدان دنبال قدرت بودند. شما ببینید که با این فلسفه سیمرغی که به انسان حتی اصالت خدائی میدهد چگونه کسی میتواند بر آن مردم زور بگوید؟

شما اول باید اصالتها را از مردم بگیرید و آنها را بنده و عبد بکنید و بعد بر آنها حکومت کنید. سیمرغ درست بر علیه همین عقاید سلطه گری بر مردم بود. بعداً اسلامیها با این فرهنگ جنگیدند و با آوردن کلمه ابکیس که همین سیمرغ است و با آوردن کلمه شیطان که همین خدای شادی، رام، است جنگیدند

این ادیان سامی با آوردن اسم شیطان به جنگ این خدای شادی ما رفتند. کار به اینجا ختم نمی شود. حالا منتظرند در موقع ظهور امام زمان باز هم به جنگ این سیمرغ بروند که اسمش را گذاشتند خر دجال. ببینید که چه توهینی به این فرهنک بزگ ما میکنند و ما هم بیخبر. خدای ما خر شده است!!! ه

هم میهنان عزیز شما میدانید که اسم ابراهیم یا آبراهام که در غرب گفته میشود از کجا می آید؟ این اسم در واقع آوارام بوده است که ترکیب آوا و رام است. یعنی آوای رام . یعنی موسیقی رام. این یعنی رقص و طرب این رام که در این تصویر میبینید

هم میهنان عزیز آیا میدانید که پدر موسی اسمش چی بود؟ اسمش آمارام بود. یعنی مادر رام!! . آره مادر این رام که در تصویر میرقصد. مادر این رام خود سیمرغ است. در واقع آما رام یعنی سیمرغ. یعنی پدر موسی اسمش سیمرغ بود

چرا اینها برای ما مخفی گذاشته شد؟
بخاطر اینکه
آخوندهای هر مذهبی همیشه میکوشند که نشان دهند که دین خودشان از جائی دیگر سرچشمه نگرفته است و همش وحی مُنزله بوده است. بنابر این سعی میکنند که این واژه ها را از اصلشان پاره کنند

در این جامعه مرد سالاری اسلامی ایران چرا به خورشید ما میگوئیم خورشید خانم؟. این واژه خورشید خانم از همین فرهنگ سیمرغی می آید. چون ایرانیها در فرهنگ سیمرغی اعتقاد به زایش داشتند و هر پدیده را از پدیده دیگر میدانستند. و به زن که مظهر زایش بود با خدا یکی میدانستند و چون همه پدیده از خورشید بوند. میگوفتند که همه زاده خورشید هستند و به خوشید میگوفتند خورشید خانم

تمام اینها برداشت از کتابها و تفکرات استاد بزرگ پرفسور جمالی است که امیدوارم مطالب را درست ادا کرده باشم. اینها فقط قطره ای از دریا است


.این خرٌمدین ها بودند که این موسیقی ایرانی را نگهداشتند. موسیقیزنان همه خرمدٌین بودند
این رقص ویرلینگ که در ترکیه معرف شده و در مسابقه موسیقی اروپا نیز با همین اسم ویرلینگ امسال شرکت کردند از قزلیات .مولوی است که از خود رام می آید

Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

کتابهاي پروفسور جمالي

مختصري از آنچه که از پروفسور ياد گرفتم

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است برايمان ايميل بدهيد. تشويق شما بيخوابي ما را از ياد ميبرد


 


home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure