The statue of Anahita, Iranian (Persian) Goddess of Rivers, situated Fooman a beautiful city in the Northern of Iran

براي ديدن عکسهائي از هشتپر اينجا کليک کني
براي ديدن عکسهائي از سرعين ينجا کليک کني

عکسهائي از شهر فومن و يک مجسمه بسيار جالب در اين شهر
عکسهاي گرفته شده در اوگست سال 2005 ميلادي
حقایقهای نیک وبد ، به شیر خفته میماند .......... که عالم را زند برهم ، چو دستی برنهی براو

مجسمه آناهيتا زنخداي رودها در فرهنگ ايران در شهر فومن

مجسمه آناهيتا زنخداي رودها در فرهنگ ايران در شهر فومن

آناهيتا زنخداي رودها در فرهنگ ايران در شهر فومن

شهر فومن، سمت راست پارک فومن با مجسمه هاي گوناگون

جاده وردي به شهر فومن

از آن دو مجسمه در فومن و هشتپر
اينکه آناهتا زنخداي ايران است تعجب نکنيد. بعضيها شايد بگويند که لغت زنخدا از کجاست. ميدانيد که بغ يعني خدا و بغداد يعني خداد داد. يک لغت ديگر داريم که اسم يک گلي است. گل زنبق نوشتن درست اين بايد باشد گل زنبغ. به ما نوشتن غلط آن را ياد دادند که رابطه آن را با زنخدا فراموش کنيم. در واقع گل زنبغ همان گل زنخدا است

آناهيتا زنخداي ايران بود، زنخداي رودها. اهميت در اينجا آن نتيجه اي است که ايرانيان از اين زنخدا ها ميگرفتند، نتيجه مهر، عشق، عشق به طبيعت، عشق به انسان، عشق به ملت، عشق به انسانيت، عشق با هم بودن و با هم زندگي کردن. اصل اهميت در اين شيوره با هم زندگي کردن بود


از آن دو مجسمه که در فومن و هشتپر دیدیم چند کلمه ائی برایتان در اینجا مینویسم
آن اینکه، در هر دو این دو مجسمه دو اسب است که با یوغ در هماهنگی در حرکتند. از اطلاعاتی که طرح کننده در طرع این دو مجسمه داشته واقعاً جالب است. ولی حیف است که مردم زیاد اطلاعاتی در این مورد ندارند

خوب توجه کنید که چرا هرجا از ایران باستان است، حرف از دو اسب است و یا دو گاو است که با یوغ با هم هماهنگند. امیدوارم که این نکات پائین زیاد پیچیده نباشد. آنچه واقعیت است قدرت تفکر با تلاش صدها سال در تاریخ از ما گرفته شد و در حمله مغول و در دوران صفوی به اوج خود رسید و هم اکنون افکار غربی ما را از به خود آمدن تا حد زیادی باز می دارد.

بند (وند) و یوغ یعنی چه؟
یوغ را به چوبی میگویند که دو گاو و یا دو اسب را به هم متصل میکند. میگفتند وقتی دو گاو یا دو اسب هماهنگ کار کنند چرخ گردونه آفرینش به حرکت می آید.
هماهنگی دو نیرو، در بن هر چیز، آن یوغ اتصال است که فرهنگ ایران به آن نرسی یا نریورسنگ (نیروسنگ هم میگویند) میگوید. این همان یوگ هندی است.

انگرامینو، سیاندامینو و نریوسنگ
این گیاه نی خیلی در فرهنگ ایران اهمیت داشته است. چون نی، گیاه خود رو هست. فلسفه ایران میگفت که، انسان نیز خود رو است.
ایرانیان میگفتند که محل اتصال نی که همان بند نی باشد سه لایه دارد. نه تنها محل اتصال نی بلکه در فراز هر درختی بندی است که دارای سه لایه است. به این سه لایه میگفتند انگرامینو، سیاندامینو و نریوسنگ
رام و ارتا پرور دو چهر اصل مادینگی کل هستی بودند که به آن سپنتا مینو میگویند. بهرام که انگرا مینو باشد چهره اصل نرینه کل هستی است و آن نیروئی که اینها را هماهنگ میکند نرسی یا نریوسنگ است. این نرسی یا نریوسنگ همان بهرام در انسان است. پس بهرام همان یوغ است که در انسان هماهنگی ایجاد میکند.
خوب توجه کنید: از این 3 اصل، رام و بهرام و سیمرغ، نی تازه میروید یعنی بند بعدی نی میروید.
در پایان نی یک بند میروید که این سه اصل را باز هم دارد. این سه لایه همانطور که گفتیم رام و بهرام وسیمرغ هستند

آنچه در بالا گفته شد نشان میدهد که چیزی که پیوند میدهد و هماهنگ میسازد، زنده میکند و آفریننده هست. اصل زندگی مهر و هماهنگی است. رد پای این اندیشه ها در گزیده های زاد اسپرم که مربوط به رستاخیز است آمده است.

این فرهنگ ایران بود که میگفت شادی آنگاه هست که همه بخشها هماهنگ شوند و به هم بپیوندند و یک نیرو بشوند.
شعر سعدی در مورد بنی آدم اعضای یک پیکرند: درست از همین اندیشه است
در هماهنگی، همه بخشهای جامعه میتوانند از شادی اجتماع بهره ببرند. از این رو نیروسنگ نقش مهم اجتماع و سیاست و اقتصاد دارد. این رد پای نریوسنگ یا یوغ در بندهش نیز آمده است در پاره 177 میباشد

کتابهای بندهش و گزیده های زاد اسپرم را که از ایران باستان است در ایران باید پیدا بشود. کتابهای زیادی میشود در مورد ایران باستان پیدا نمود یکی دیگر از آنها وندیداد است.

شما ببینید که در آن موقع چقدر روی این هماهنگ بودن کار کردند. واقعاً چقدر همین موضوع مشکل اصلی ما امروزنیز هست. چقدر این دنیای امروز ما در جمع کردن مال و ثروت و خود خواهی که فقط خودش یکه تاز باشد عمل میکند. اصلاً انگار در فکر هماهنگ شدن بشریت دیگر فیلسوفی نداریم و یا کسی توجه به چنین فیلسوفی نمیکند. چقدر این رهبرهای دنیا دور هم جمع شدند که این مشکلات محیط زیست را حل کنند ولی بخاطر خرج اقدام به خیلی از کارهای محیط زیست را خواباندند
یک فاجعه طوفان که چند روز پیش در امریکا رخ داد چه خرجهائی و فاجعه ائی به بار آورد. واقعاً اکثر مشکلات دنیای امروز ما سر باز زدن از همین هماهنگی است. اگر دنیا به جای تمرکز در مال و پول و ثروت به هماهنگی تمرکز میکرد، یعنی به بن خود میرسید و به ریشه یابی مسائل میپرداخت، امروز ما کنترل قسمتی از این دنیا را دست تروریستها نمیدادیم. در هماهنگی تروریست به خودی خود نابود میشود و جای ارز اندام برای او نخواهد بود و همانطوریکه دیدیم هماهنگی نیز هماهنگی انسان با طبیعت نیز هست. در این هماهنگی چه بسیار مسائل محیط زیست را میشود از بیخ و بن حل نمود. این هرس و طمع و کشمکش و جنجال نمیگذارد که انسان به این یوغ هماهنگی برسد.

این لغت نیرو از نریو می آید که این لغت همان نریوسنگ است که همان بهرام یا یوغ است.

براي ديدن عکسهائي از هشتپر اينجا کليک کنيد

 

English section
Simorgh Raam (click bezanid)

Professor Jamali

کتابهاي پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

سکولاريته و حقوق بشر

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريات و تشويق شما ما را دلگرم ميکند

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure