در اين قسمت به تشريح عکسها پرداخته خواهد شد تا مثائل بيشتر براي ما روشن شود

این تصویر داریوش بزرگ است

در اینجا داریوش نی در یک دست دارد که نشان سیمرغ است و نیلوفر در دست دیگر که نشان اناهیتا خدای رودها است

اگر ما میخواهیم فرهنگ خود را با عکس چسباندن در خانه خود ترویج کنیم باید اینگونه عکسها را بر دیوار نسب کنیم
به خانه دوستی رفتم و دیدم عکس یک سرباز از باستان ایران را که از بازار اصفهان خریده بود بر دیوار آویزان کرده است. عکس یک سرباز روی دیوار گذاشتن واقعاً نمایش خوبی ندارد. اگر انگیسیها عکسهای جنگ یا سرباز روی دیوار بگذارند، برای ما که به دیدارش میرویم چه احساسی به ما دست خواهد داد؟

حالا در هر صورت کدام ایرانی هست که این طینت و صفت جنگجوئی را دارد؟ مگر آنهائيکه اين صفت جنگجوئي را از اسلام برداشته باشند. فرهنگ ايران جنگجوئي را رد ميکند و به آئين همه احترام ميگذارد

ما باید نشان بدهیم که ایرانیان اهل مهر هستند و واقعاً هم همینطور است. ما نیز باید با معرفی آئین مهر، انسانها را به زندگی کردن بینگیزیم و زندگی شاد درست کنیم. خوشی وخرسندی واقعی انسان در درون خودش است، این را باید ما زنده کنیم.
ما اگر مواظب نباشیم ، بطور ناخاسته آئین آدمکشی را ترویج خواهیم کرد. در انتخاب ما باید خیلی هوشیار و بیدار باشیم


این عکس سیمرغی را که در وب سایت داریم در واقع یک مرغی است که یک فرزند را رخسان میزاید که در حال دادن شراب یا انگور به مادرش هست. این یک تجسم اید عالی هست. تنها دلیلی که این زن لخت است، بخاطر این است که نشان دهند که از سیمرغ دارد متولد میشود و به وجود می آید. و وجود از وجد است و معنی شادی و رقص را دارد.

آن مردی که در مقابل داریوش دست بر روی دهن گرفته، در واقع میگوید که من خاموش میمانم و هرچه تو بگوئی آن است این به آن معنی است که یک عده مردم بر علیه داریوش حتماً بلند میشدند و قیام میکردند که در اینجا این مرد میگوید که من در مقابل شما خاموش میمانم. تلويزيون کانال چهار انگليس در نوامبر 2004 که برنامه اي در اين مورد داشت بيان نمود که آن مرد در مقابل داريوش دهنش را گرفته که از بوي دهن خود جلوگيري کند. اينگونه تفصير بچه گانه است و غلط

به زودي عکسهاي ديگر با تشريح وارد خواهد شد و از خوانندگان تقاضا ميشود که نظريه هاي خودشان را نيز برايمان ايميل کنند

 

English section
Simorgh Raam (click bezanid)

Professor Jamali

کتابهاي پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

سکولاريته و حقوق بشر

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريات و تشويق شما ما را دلگرم ميکند

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure